Ważne Komunikaty

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z 0.0.:

WS. WSTRZYMANIA PRZYJĘĆ PLANOWYCH PACJENTÓW
– informuje o wstrzymaniu przyjęć planowych od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania. Uprzejmie informujemy, że pracownicy Szpitala będą kontaktować się telefonicznie z pacjentami celem ustalenia nowych terminów.
DLA PACJENTÓW NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
– zobowiązuje pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej do korzystania z teleporady pod nr telefonu: 32 277 61 90. Podczas udzielanej teleporady lekarz stwierdzi czy konieczna jest wizyta osobista pacjenta w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa udzielanie świadczeń nastąpi pojedynczo, bez osób towarzyszących. Podstawą udzielenia świadczeń zdrowotnych jest wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji. Zobowiązuje się wszystkie osoby do zachowania odstępu co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą a pozostałymi osobami. Jednocześnie przypominamy, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej również udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny.
WS. ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE RODZENIA
– informuje o zawieszeniu zajęć w Szkole Rodzenia – Centrum Edukacji Okołoporodowej działającej w ramach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania. Zwracamy się z prośbą o kontakt telefoniczny pod numerem 783 918 101 lub e-mail: wfilip@szpitalzabrze.pl celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych zwrotów opłat za nieodbyte zajęcia oraz wszelkich innych kwestii związanych z zawieszeniem funkcjonowania Szkoły Rodzenia – Centrum Edukacji Okołoporodowej.
WS. WSTRYMANIA RAELIZACJI ŚWIADCZEŃ
– informuje o wstrzymaniu realizacji świadczeń zdrowotnych od dnia 16.03.2020 r. w rodzaju:
– Rehabilitacja Lecznicza w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna. Po zakończeniu zagrożenia epidemicznego pracownicy Szpitala będą kontaktować się z pacjentami telefonicznie.
– Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne w zakresie: badania przewodu pokarmowego – gastroskopia oraz badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia. Kontakt telefoniczny 32 277 61 62.
DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI WIELOSPECJALISTYCZNEJ
– informuje, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje ograniczone udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach Przychodni Wielospecjalistycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Przyjmowani będą pacjenci w poradniach Przychodni Wielospecjalistycznej zgodnie z ustalonym terminem na karcie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO). Świadczenia pohospitalizacyjne będą udzielane w poradniach Przychodni Wielospecjalistycznej pacjentom po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ich z lekarzem właściwej specjalności medycznej. Pozostałe przyjęcia pacjentów z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostają zawieszone do odwołania. Wszelkie zapytania dot. funkcjonowania poradni Przychodni Wielospecjalistycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. kierować prosimy pod nr tel. 32 277 61 90.
DLA PACJENTÓW PORADNI MEDYCYNY PRACY
– informuje, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Poradni Medycyny Pracy. Wszelkie pytania dot. funkcjonowania poradni kierować prosimy pod nr tel. 32 277 63 27.
WS. ZAWIESZENIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZY CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO
– informuje, że z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje ograniczone udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych przy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha Starzewskiego. Przyjmowane będą tylko pacjentki w poradniach specjalistycznych przy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha Starzewskiego zgodnie z ustalonym terminem na karcie Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) oraz pacjentki z ustalonym terminem na badania prenatalne. Świadczenia pohospitalizacyjne będą udzielane w poradniach specjalistycznych przy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. Prof. Wojciecha Starzewskiego pacjentkom po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ich z lekarzem pod tel.: 32 277 63 19.
DLA RODZIN I BLISKICH PACJENTÓW
– informuje, że środki higieniczne, bieliznę i odzież osobistą można przekazywać pacjentom codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00. Przekazanie w/w przedmiotów następuje u pracowników ochrony przy wejściu do Szpitala od ulicy Zamkowej. Przedmioty przekazywane pacjentom należy umieścić w worku foliowym (opakowaniu foliowym, reklamówce, itp.) zamkniętym w sposób uniemożliwiający dostęp do jego zawartości osobom postronnym, opisanym imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, w którym pacjent przebywa. Zabrania się przekazywania pacjentom nieoryginalnie zapakowanych środków spożywczych.

Komunikat