Profil Dermatologiczny

Kierownik

lek. med. Maria Jeżewska – specjalista dermatolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Monika Zalech

Profil Dermatologiczny Szpitala Miejskiego w Zabrzu funkcjonuje nieprzerwanie od chwili powstania Szpitala – tj. od 1961 roku jako jeden z dwóch pierwszych Oddziałów Szpitala. Liczy 25 łóżek.

Dzięki wieloletniej współpracy dermatologów różnych pokoleń – na Oddziale udało się zachować ciągłość tradycyjnych metod terapii schorzeń skóry, jak i wdrażanie najnowszych trendów lecznictwa dermatologicznego.

Na Odcinku Dermatologicznym leczone są między innymi schorzenia o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej, szerokie spektrum chorób alergicznych skóry – w tym atopowe zapalenie skóry, pokrzywki ostre i przewlwkłe, odczyny polekowe, wyprysk o różnej etiologii.

Szczególnie dużą liczbę hospitalizacji na tym odcinku stanowią pacjenci z łuszczycą – schorzeniem dotykającym około 2-3% ogółu mieszkańców naszego regionu. W leczeniu wielu schorzeń dermatologicznych stosuje się Fototerapię UVA, UVB zmian chorobowych mając do dyspozycji bogato wyposażoną Pracownie Promieniolecznictwa jak i diagnostykę w oparciu o zaplecze laboratoryjne, oferując szeroki wachlarz badań (Badania podstawowe, bakteriologiczne, serologiczne i immunologiczne). Istnieje także możliwość wykonania badań hist-pat. Pacjenci wypisani z Oddziału mogą kontynuować leczenie w Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej, pozwala to na zapewnienie ciągłości obserwacji i terapii naszych pacjentów.

Najwyższym priorytetem jest dobro pacjenta. Wszystkie działania skierowane są na ciągłe pogłębianie wiedzy i fachowej działalności leczniczej.

Wykwalifikowany personel pracujący na Oddziale dokłada wszelkich starań, aby stworzyć sprzyjającą, miłą atmosferę i profesjonalną opiekę nad pacjentem.

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Sekretariat: 32 277 61 74

Kierownik: 32 277 61 73

Dyżurka Lekarska: 32 277 61 75

Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 64 39

Zespół lekarski

  • Jadwiszczok Sonia – dermatolog-wenerolog
  • Jeżewska Maria

Zespół pielęgniarski

  • Błaszczyk Grażyna
  • Janusz Beata
  • Machajski Jacek
  • Pruchnicka Jadwiga
  • Świrszcz Małgorzata
  • Ząbkiewicz Barbara