Pilny komunikat

W związku ze wstrzymaniem od dnia 28 stycznia 2019 r. do odwołania przyjęć pacjentów wymagających udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych– Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. informuje:

1.  Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4 zabezpieczy świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej i izby przyjęć od dnia 22.02.2019 r. od godz. 7:00 do dnia 28.02.2019 r.

2.  Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ul. Lipa 2 zabezpieczy świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz izby przyjęć od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.

3.  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM
w Katowicach przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu zabezpieczy świadczenia
w zakresie chorób wewnętrznych oraz izby przyjęć do połowy kwietnia 2019 r.

4.  Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu przy ul. Stefana Batorego 15 zabezpieczy świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych i izby przyjęć.

5.  Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10,  zabezpieczy  świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych i izby przyjęć (przypadki kardiologiczne).

Jednocześnie przypomina się, że przyjęcia nagłe w zakresie położnictwa i ginekologii będą udzielane nadal w Izbie Przyjęć Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4.

Bez zmian funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna w ramach Przychodni Wielospecjalistycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8:00-8:00 dnia następnego.

     Wszelkie informacje dotyczące Izby Przyjęć będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. (www.szpitalzabrze.pl) oraz na profilu Szpitala w serwisie Facebook (facebook.com/szpitalzabrze).

Ogłoszenie