Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji pacjentów leczonych w Szpitalu zgodnie z poniższymi latami:

Dotyczy:
1. Zlikwidowanego Szpitala Górniczego w Zabrzu ul. Zamkowa 4

a) Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.2002r do 31.12.2002r

b) Historie choroby (zgony) pacjentów w okresie:
od 01.01.1990r do 31.12.1992r

2. Zlikwidowanego Szpitala Miejskiego nr 1 w Zabrzu przy ul. Wyciska 1
oraz Szpitala C. Skłodowskiej ul. Wyciska 1
Oddział Okulistyczny, Oddział Urazowy Ortopedyczny ,Oddział Chirurgii Ogólnej, III Oddział Chorób Wewnętrznych I zby Przyjęć

a) Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.2002r do 31.12.2002r

b) Historie choroby (zgony) pacjentów w okresie:
od 01.01.1992r do 31.12.1992r

3. Zlikwidowanego Szpitala w Zabrzu przy ul. Janika 18
Oddział Położniczy-Ginekologiczny

a) Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.2000r do 31.12.2000r

Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej do dnia 16.12.2022r.  w Sekretariacie tut. Szpitala, budynek Dyrekcji, piętro 1, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Brakowanie dokumentacji