Brakowanie dokumentacji

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zawiadamia osoby, które były pacjentami lub osoby upoważnione mogą się zgłaszać po odbiór oryginałów dokumentacji medycznej.

 

Dotyczy:
Zlikwidowanego Szpitala Górniczego w Zabrzu przy ul. Zamkowa 4

Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.2001r do 31.12.2001r

Historie choroby – zgony pacjentów w okresie:
od 01.01.1990r do 31.12.1991r

 

Dotyczy:
Zlikwidowanego Szpitala Miejskiego nr 1 w Zabrzu przy ul. Wyciska 1
oraz Szpitala C. Skłodowskiej ul. Wyciska 1
Oddział Okulistyczny, Oddział Urazowy Ortopedyczny ,Oddział Chirurgii Ogólnej, III Oddział Chorób Wewnętrznych I zby Przyjęć

Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.2001r do 31.12.2001r

Historie choroby – zgony pacjentów w okresie:
od 01.01.1991r do 31.12.1991r

 

Dotyczy:
Zlikwidowanego Szpitala w Zabrzu przy ul. Janika 18
Oddział Położniczy-Ginekologiczny

Historie choroby pacjentów w okresie:
od 01.01.1999r do 31.12.1999r

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE DO DNIA 7.02 .2022 r.
PO W/W DACIE DOKUMENTACJA ULEGNIE ZNISZCZENIU

Brakowanie dokumentacji