Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Leczenia Chorób Piersi

Kierownik oddziału

dr n. med. Andrzej Tyczyński

awatar kobieta

Pielęgniarka oddziałowa

Ewa Siedlecka

Pacjentami Oddziału są chorzy wymagający operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym także chorzy z chorobami onkologicznymi. Trafiają tu osoby z schorzeniami dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, chorobami trzustki, żołądka i jelit, przepukliny, choroby tarczycy i piersi oraz przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych. W Oddziale wykonywane są m. in. operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego, appendektomia  (wycięcie wyrostka robaczkowego), operacje tarczycy, a także operacje przepuklin brzusznych (pachwinowe, pępkowe, pooperacyjne itp.).

W Oddziale przeprowadzane są również zabiegi u pacjentów onkologicznych, w tym m.in. operacje przewodu pokarmowego lub wycięcia guzów piersi. Terapia takich pacjentów prowadzona jest we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach. 

Pacjenci Oddziału mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej Poradni Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi.

 • Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Tyczyński
 • Pielęgniarka oddziałowa: Ewa Siedlecka
 • Liczba łózek: 36
Najczęściej wykonywane zabiegi operacyjne w Oddziale:

Cholecystektomia czyli wycięcie pęcherzyka żółciowego

Operację wykonuje się najczęściej sposobem laparoskopowym, który jest uznawany za „złoty standard” w leczeniu chorób pęcherzyka żółciowego. Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym i polega na usunięciu pęcherzyka żółciowego przez wprowadzone do jamy brzusznej za pomocą cienkich rurek (trokarów) narzędzia chirurgiczne pod kontrolą wprowadzonej przez trokar kamery wizyjnej. Całość operacji obserwuje się na ekranie monitora a po operacji pozostają trzy lub cztery drobne rany w powłokach brzusznych wymagające zaszycia. Nie zawsze udaje się przeprowadzić operację sposobem laparoskopowym, wówczas pęcherzyk wycina się metodą otwartą czyli poprzez klasyczne otwarcie jamy brzusznej.

Operacje przepuklin brzusznych (pachwinowe, pępkowe, pooperacyjne itp)

Operacje przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym albo przewodowym do kanału kręgowego oraz rzadko w znieczuleniu ogólnym. Większość przepuklin zaopatrujemy wszywając siatkę z materiału syntetycznego. Jedynie małe przepukliny w obrębie kresy białej zaszywamy bez wszczepiania siatki.

Operacje tarczycy

Wskazaniem do operacji tarczycy są jej choroby, które w ocenie endokrynologa nie poddają się leczeniu zachowawczemu i z tego powodu wymagają usunięcia części lub całej tarczycy. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Wycina się w zależności od wskazań część lub całą tarczycę zachowując gruczoły przytarczyczne oraz zważając by nie uszkodzić nerwów krtaniowych. Delikatne operowanie oraz dokładna kontrola krwawienia pozwala zaszyć ranę operacyjną w większości wypadków bez pozostawiania drenu w jej obrębie co wyraźnie wpływa na komfort w przebiegu pooperacyjnym i wynik kosmetyczny.

Wycięcie guzów piersi

Operacje wykonuje się głównie z powodu ryzyka raka piersi w stwierdzonym guzie. Operację przeprowadza się w dożylnym krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Zabieg polega na usunięciu całego guza wraz z otaczającą go zdrową tkanką i przeprowadzenie badania histopatologicznego. W przypadku rozpoznania raka, po wcześniejszym ustaleniu planu leczenia z onkologiem, dokonuje się resekcji oszczędzającej pierś połączonej z usunięciem węzłów chłonnych a następnie przekazuje się chorą do dalszego leczenia onkologicznego.

Appendektomia czyli wycięcie wyrostka robaczkowego

Operacja wykonywana w trybie ostrym u chorych z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego lub w trybie planowym w przypadkach przebytego ostrego zapalenia, po którym utrzymują się dolegliwości względnie istnieje podejrzenie procesu rozrostowego w jego obrębie. Z reguły operację przeprowadza się w znieczuleniu przewodowym do kanału kręgowego, rzadziej w znieczuleniu ogólnym. O ile w przypadku cholecystektomii laparoskopia jest niekwestionowaną pierwszoplanową procedurą o tyle w przypadku appendektomii wieloośrodkowe opracowania nie są już tak jednoznaczne. Stąd w naszym oddziale preferowana jest metoda otwarta appendektomii chociaż wykonywana jest także metodą laparoskopową.

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

Sekretariat: 32 277 61 57

Ordynator: 32 277 61 56

Pielęgniarka oddziałowa: 32 277 64 18

Dyżurka Lekarska: 32 277 61 58

Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 61 59

Zespół lekarski

 • Mariusz Deska
 • Stanisław Kolczyński
 • Marian Marszołek
 • Joanna Moczygemba
 • Michał Morawski
 • Włodzimierz Piaszczyński
 • Joanna Polczyk
 • Szczepan Tyczyński
 • Marcin Werbowski

Zespół pielęgniarski

 • Katarzyna Buc
 • Halina Dymarczyk
 • Jolanta Grochulska
 • Joanna Hofman
 • Danuta Iwaniak
 • Marzena Kujawiak
 • Bożena Lis
 • Izabela Łaskarzewska
 • Jolanta Mączka
 • Barbara Mlecz
 • Mariola Ochman
 • Karina Olszewska
 • Angelika Pindel
 • Beata Safader
 • Sylwia Siemionko
 • Radosław Sudy
 • Justyna Zubel

Opiekunowie medyczni

 • Sonia Kajzer
 • Ewa Wojnowska-Rudzińska