Komunikat ws. wprowadzenia procedury dot. udzielania osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia pacjentów w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego

W związku z zapobieganiem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wskazujemy, że informacje o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych udzielane będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 15:00.
Informacji udziela się jednej osobie, upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej.
Osoby, które chcą uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatami poszczególnych oddziałów szpitalnych.
Wykaz poszczególnych numerów znajduje się na stronie internetowej:

https://www.szpitalzabrze.pl/oddzialy/

Informacje będą udzielane w wyznaczonych dla każdego oddziału pomieszczeniach zlokalizowanych w segmencie D.