Komunikat Nocna i Świateczna Opieka Medyczna

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne, zwracamy się z gorącym apelem do pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, aby z uwagi na znaczący wzrost zakażeń SARS-CoV-2, w celu uzyskania pomocy medycznej bądź ustalenia wizyty kontaktowali się telefonicznie pod nr 32-277-61-90.

 

W dobie pandemii formą kontaktu z pacjentem jest przede wszystkim teleporada. Osobista wizyta pacjentów w poradni, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z lekarzem, następuje w sytuacjach tego wymagających, ocenionych przez lekarza. Ustalenie godziny wizyty ze względów epidemicznych, z uwagi na ograniczoną powierzchnię poczekalni, uchroni Państwa od oczekiwania na porady na zewnątrz budynku.

Mając na względzie zagrożenie i z tego tytułu przyjęte rozwiązania apelujemy, aby dla własnego i innych pacjentów bezpieczeństwa zgłaszać się tylko w stanie nagłego zachorowania wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej.