Komunikat dla pacjentów oraz petentów Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Uprzejmie informujemy, że celem ograniczenia zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, sprawy niewymagające osobistej obecności z zakresu administracji Szpitala prosimy załatwiać wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Komórka organizacyjna Numer telefonu Adres e-mail
Sekretariat Zarządu 32 277 61 02 sekretariat@szpitalzabrze.pl
Dział Kadr 32 277 61 20 kadry@szpitalzabrze.pl
Dział Organizacji Usług Medycznych i Statystyki 32 277 61 04 zadajpytanie@szpitalzabrze.pl
Odbiór dokumentacji medycznej 32 277 61 08 sekretariat@szpitalzabrze.pl
Dział Administracji, Zamówień i Logistyki 32 277 61 24 sekretariat@szpitalzabrze.pl
Naczelna Pielęgniarka 32 277 61 16 sekretariat@szpitalzabrze.pl
Biuro Prawne 32 277 61 09 bczachowska@szpitalzabrze.pl
dmaciejczyk@szpitalzabrze.pl
Inspektor Ochrony Danych 32 277 61 09 iod@szpitalzabrze.pl
Rzecznik Prasowy/ Marketing 32 277 61 10 media@szpitalzabrze.pl
Dział Ekonomiczno-Finansowy 32 277 61 12 finanse@szpitalzabrze.pl
32 277 61 26
Dział Płac 32 277 61 13 mbula@szpitalzabrze.pl
Dział Techniczno-Gospodarczy 32 277 61 23 sekretariat@szpitalzabrze.pl

Z uwagi na obciążenie linii telefonicznej preferujemy kontakt drogą e-mail. Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Szpitala oraz na portalu facebook:


www.szpitalzabrze.pl

www.facebook.com/szpitalzabrze

Komunikat