Komunikat dla pacjentek zgłaszających się do porodu Kategoria: Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego zobowiązujemy pacjentki zgłaszające się do porodu w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego do posiadania wyników wykonanych badań – HIV, HCV, Hbs, WR, wymazu w kierunku Gbs.

W oparciu o procedurę zabezpieczającą przed możliwością wystąpienia zakażeń wszystkie pacjentki zgłaszające się do porodu oraz osoby bliskie zobowiązane są do wypełniania ankiety wstępnej kwalifikacji, uwzględniającej pytania dot.:

  1. przebywania w rejonach transmisji koronawirusa,
  2. kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
  3. ewentualnego występowania objawów (gorączka powyżej 38°C, kaszel, uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza) u osoby wypełniającej ankietę.

Na podstawie przedstawionych wyników badań jak również wypełnionej ankiety lekarz Izby Przyjęć decyduje każdorazowo czy pacjentka zostanie zakwalifikowana do przyjęcia.