Komunikat dla interesantów Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną ustala się następujące godziny przyjmowania interesantów w budynkach administracji:

 7:25 – 10:00,
13:00 – 14:30.

W razie konieczności osobistego kontaktu w innych godzinach aniżeli wskazane powyżej uprasza się interesantów o wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym działem celem ustalenia godziny załatwienia sprawy.

Sekretariat Zarządu                                                                                    tel.: 32 277 61 02

Dział Kadr                                                                                                 tel.: 32 277 61 20

Dział Organizacji Usług Medycznych i Statystyki                                            tel.: 32 277 61 04

Odbiór dokumentacji medycznej                                                                   tel.: 32 277 61 08

Dział Administracji, Zamówień i Logistyki                                                       tel.: 32 277 61 24

Naczelna Pielęgniarka                                                                                  tel.: 32 277 61 16

Biuro Prawne/ Inspektor Ochrony Danych                                                      tel.: 32 277 61 09

Rzecznik Prasowy/ Marketing                                                                       tel.: 32 277 61 10
 
Dział Ekonomiczno-Finansowy                                                                      tel.: 32 277 61 12

                                                                                                                      32 277 61 26

Dział Płac                                                                                                   tel.: 32 277 61 13

Dział Techniczno-Gospodarczy                                                                       tel.: 32 277 61 23

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Komunikat