Komunikat Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Ze względu na wystąpienie u pacjentki hospitalizowanej w naszym Szpitalu w dniach 24 -27 marca 2020 r. pozytywnego wyniku na zakażenie SARS-CoV-2 podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu przyjmowania pacjentek do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Patologii Ciąży, Endokrynologii Ginekologicznej z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Endoskopowego Leczenia Endometriozy funkcjonującego w ramach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego. Podczas hospitalizacji pacjentka odbyła poród siłami natury w dniu 24 marca 2020 r. W trakcie przyjęcia jak i pobytu nie wykazywała objawów oraz nie zgłaszała żadnych dolegliwości mogących świadczyć o czynnym procesie zakażenia koronawirusem.

Została wypisana w stanie ogólnym dobrym do domu w dniu 27 marca 2020 r. W dniu 5 kwietnia 2020 r. w godzinach nocnych Zarząd Szpitala został poinformowany o dodatnim wyniku u pacjentki na SARS- CoV-2 w materiale pobranym w warunkach ambulatoryjnych. W obecnej sytuacji Zarząd Szpitala podjął działania mające na celu zapobieżenia możliwości rozprzestrzeniania się infekcji zarówno u przebywających na oddziale pacjentek jak i personelu medycznego, który uczestniczył w procesie leczenia pacjentki. Zdecydowano o wdrożeniu procedur dezynfekcyjnych w Oddziale Położniczo– Ginekologicznym jak i wykonaniu badań genetycznych u personelu uczestniczącego w procesie leczenia pacjentek, wykluczającego infekcję SARS CoV-2.

Zdecydowano z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych o czasowym odsunięciu personelu medycznego biorącego udział w procesie terapeutycznym do czasu uzyskania wyników testów genetycznych.

Po przeprowadzeniu powyższych procedur epidemiologicznych nastąpi niezwłoczne wznowienie przyjęć.

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Komunikat