Brakowanie dokumentacji

SZANOWNI PACJENCI

OGŁOSZENIE O BRAKOWANIU (ZNISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ
MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., uprzejmie informuje,
że planowane jest brakowanie indywidualnej wewnętrznej dokumentacji pacjentów
leczonych w Szpitalu zgodnie z poniższymi latami:

 1. Zlikwidowanego Szpitala Górniczego w Zabrzu ul. Zamkowa 4
  oraz Szpitala Rejonowego w Zabrzu ul. Zamkowa 4

  • a. Historie choroby pacjentów w okresie:
   od 01.01.2003r do 31.12.2003r
  • b. Historie choroby (zgony) pacjentów w okresie:
   od 01.01.1993r do 31.12.1993r
 2. Zlikwidowanego Szpitala Miejskiego nr 1 w Zabrzu ul. Wyciska 1
  oraz Szpitala C. Skłodowskiej w Zabrzu ul. Wyciska 1
  Oddział Okulistyczny, Oddział Urazowy – Ortopedyczny ,Oddział Chirurgii Ogólnej,

  Ill Oddział Chorób Wewnętrznych, lzba Przyjęć.

  • a. Historie choroby pacjentów w okresie:
   od 01.01.2003r do 31.12.2003r
  • b. Historie choroby (zgony) pacjentów w okresie:
   od 01.01.1993r do 31.12.1993r
 3. Zlikwidowanego Szpitala w Zabrzu ul. Janika 18;
  Oddział Położniczo – Ginekologiczny oraz Poradnia Ginekologiczna

  • a. Historie choroby pacjentów w okresie:
   od 01.01.2001r do 31.12.2001r
   od 01.01.2003r do 31.12.2003r

Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważnioną przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej do dnia 26.01.2024r. w Punkcie Obsługi Pacjenta tut. Szpitala, budynek „D” ( środkowe wejście ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Brakowanie dokumentacji