Praca dla Specjalisty ds. płac

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. płac w Sekcji Płac.

Miejsce pracy: Zabrze

Obowiązki:
1. sporządzanie sprawozdań, analiz oraz zestawień w obszarze płac, ubezpieczeń ZUS i podatków;
2. naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
3. księgowanie operacji związanych z naliczeniem i wypłatą wynagrodzeń, rozliczeniami ZUS i podatkiem oraz innych dokumentów płacowych,
4. sporządzanie deklaracji ZUS;
5. sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT-11;
6. przygotowywanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń;
7. aktywny udział w zamykaniu miesiąca / roku księgowego oraz pracach tzw. bilansowych;
8. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w zakresie spraw Sekcji Płac.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub pokrewne oraz minimum roczny staż pracy w dziale płac,
• znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i podatków;
• znajomość programów płacowych w podmiotach leczniczych – mile widziane,
• biegła znajomość programu MS OFFICE,
• zdolności organizacyjne, rzetelność, dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
• chęć nauki i przyswajania wiedzy.

Oferujemy:
1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. odpowiedzialną i interesującą pracę,
3. fundusz socjalny,
4. ubezpieczenie grupowe,
5. kartę MultiSport,
6. możliwość rozwoju zawodowego,
7. przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres: sekretariat@szpitalzabrze.pl w temacie wiadomości wpisując:
Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. płac
z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w celu prowadzenia obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Osobami upoważnionymi z ramienia Szpitala, w celu udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
– Angelika Salamon-Glińska – Główny księgowy tel: 32 277 61 11
– Ilona Górecka – Kierownik Działu Kadr tel: 32 277 61 19

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.