Compliance

Procedura wewnętrzna zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.