Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej


Kierownik oddziału:

lek. med. Bożena Śliwa-Rak


Pielęgniarka oddziałowa:

licencjat pielęgniarstwa Barbara Janasiak

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu składa się z 9, w pełni wyposażonych, stanowisk wykorzystywanych do leczenia pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są:

 • ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana różnymi schorzeniami,
 • stany po nagłym zatrzymaniu krążenia ze skuteczną resuscytacją,
 • wstrząsy różnego pochodzenia - kardiogenny, septyczny,
 • urazy wielonarządowe,
 • udary mózgowe.

Ponadto w Oddziale wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne, między innymi terapia nerkozastępcza.

W Oddziale pracuje zespół lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski, który wykonuje procedury medyczne niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Oprócz pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej zespół anestezjologiczny:

 • przygotowuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów planowych oraz ostrodyżurowych
 • wykonuje szeroką gamę znieczuleń na Blokach Operacyjnych, które konieczne są do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych u pacjentów hospitalizowanych na terenie Szpitala w oddziałach chirurgicznym, ortopedycznym , ginekologicznym oraz w Pracowni endoskopowej i Zakładzie radiologii
 • prowadzi pooperacyjne leczenie p/bólowe zgodnie z certyfikatem uzyskanym przez Szpital w roku 2012 „Szpital bez bólu”.

 

Zespół lekarski:

 • z-ca kierownika oddziału lek. med. Ferdynus Jacek
 • lek. med. Dorota Sanocka
 • lek. med. Barbara Arszułowicz-Orzechowska
 • lek. med. Diana Nabrdalik
 • lek. med. Katarzyna Badura
 • lek. med. Piotr Salicki
 • lek. med. Janusz Kaźmierczyk
 • lek. med. Zbigniew Suckert
 • lek. med. Antoni Lis

 

Zespół lekarzy rezydentów:

 • lek. Dorota Rudnik
 • lek. Paweł Gil
 • lek. Jeremiasz Żelechowski
 • lek. Szczepan Matoga

 

Zespół pielęgniarski:

 • z-ca pielęgniarki oddziałowej Pudło Irena
 • Gross Grżyna
 • Kowalczyk Ilona
 • Łączyńska Małgorzata
 • Marciniak Justyna
 • Marcinów Judyta
 • Piech-Cieśla Gabriela
 • Radziej Karolina
 • Sokołowska Barbara
 • Stadnikiewicz Antonina
 • Surowiec Ksenia
 • Ulrich Urszula
 • Wągrowska Aleksandra
 • Ciesińska Beata
 • Radzik Iwona
 • Pawlak Agnieszka
 • Sokołowska Barbara
 • Florek Jolanta

 

Zespół ratowników medycznych:

 • Blarowski Łukasz Piotr
 • Kociełowicz Anna
 • Lurka Krzysztof
 • Łączek Elżbieta
 • Stroińska Anna
 • Zelenczuk-Kuczyńska Galyna

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

 Zabrze, ul. Zamkowa 4

 Sekretariat: 32 277 61 48

 Kierownik Oddziału: 32 277 64 68

 Pokój Lekarski: 32 277 61 50

 Pokój Asystentów 32 277 61 49

 Pokój Oddziałowej: 32 277 64 09

 Monitorownia: 32 277 64 11

 
Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11