Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami,
przy którym nie zabraknie nikogo bliskiego.
Niech w tym podniosłym dniu zagości
w Waszych sercach Zmartwychwstały Jezus Chrystus
i napełni je wiarą, miłością i pokojem.
By te święta były nie tylko czasem wytchnienia
i odpoczynku, ale przede wszystkich duchowej odnowy.

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu

wraz z Pracownikami.

Kartka z życzeniami