Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Gabriela Mach

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

mgr Gabriela Mach

elzbieta-mazus1

Zastępca Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

mgr Elżbieta Mazuś

Gabriela Mach

Odziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

mgr Gabriela Mach

Zakład Opiekuńczo Leczniczy funkcjonuje w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Mieści się przy ul. Zamkowa 4. To zakład opiekuńczo-leczniczy, który działa na podstawie Ustawy o działalności leczniczej. ZOL dysponuje 35 łóżkami, w tym 25 łóżek w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i 10 łóżek w ramach oferty komercyjnej.

O kwalifikacji do placówki ośrodka decyduje lekarz przy zastosowaniu skali Barthel, stosowanej do oceny sprawności ruchowej chorych. Pacjentami ZOL-u są osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie egzystować w domu i powinny być pod stałą, profesjonalną opieką pielęgniarską. To osoby po zabiegach operacyjnych, udarach, złamaniach, z cukrzycą, w większości nie poruszające się o własnych siłach.

Pacjenci ZOL mają stały dostęp do neurologa i psychiatry zatrudnionych w ośrodku. Do ich dyspozycji są też lekarze różnych specjalizacji, na co dzień pracujący w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. To m. in. interniści, ortopedzi czy anestezjolodzy.

Pacjenci ZOL korzystają z szerokiej oferty zajęć i zabiegów fizjoterapeutycznych. Mają zapewnione wsparcie psychologiczne i dietetyczne. W placówce prowadzony jest autorski program zapobiegania i leczenia odleżyn. Ważną częścią pobytu w ZOL jest terapia zajęciowa, pomagająca seniorom uporać się z poczuciem samotności czy opuszczenia.

Zabrze, ul. Zamkowa 4

Zastępca Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

tel. 32 277 61 00 numer wewnętrzny 415

kom. 603 306 702

Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

tel. 32 277 61 00 numer wewnętrzny 424

kom. 603 250 303

Dyżurka Pielęgniarek

tel. 32 277 61 00 numer wewnętrzny 131

zol@szpitalzabrze.pl

Zespół terapeutów

 • Izabella Abrahamczyk – terapia zajeciowa
 • mgr Małgorzata Błażejczyk – logopeda
 • mgr Michał Drabek – psycholog
 • mgr Michalina Czernik – psycholog

Zespół rehabilitantów

 • mgr Kamil Guzy
 • Barbara Hauptmann

Zespół pielęgniarski

 • Ewa Ganita
 • Urszula Jagiełło
 • Izabela Łajczak
 • Ewa Nawrocka
 • Jolanta Rybacka
 • Grażyna Strzelczyk-Wydera
 • Katarzyna Ickiewicz
 • Ewa Zajdel
 • Bożena Wojtyra
 • Justyna Stachura
 • Justyna Pilarz
 • Ewa Pietras
 • Joanna Fojcik
 • Gabriela Mach
 • Anna Szlachcic

Zespół opiekunów medycznych:

 • Aleksandra Golberg
 • Jolanta Grabek
 • Magdalena Grzywacz
 • Agnieszka Hałajda
 • Anita Nawrat
 • Renata Nowak
 • Patrycja Rynkowska
 • Bożena Skałecka
 • Dorota Ziober
 • Ewa Chreptowicz
 • Dorota Balsam
 • Sylwia Wiśniewska
 • Fanni Bugalowska
 • Justyna Cisek
 • Danuta Krawczyk
 • Veranika Tur

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZOL

OŚWIADCZENIE- na pobieranie opłat

OŚWIADCZENIE- pokrycie kosztów

OŚWIADCZENIE- świadoma zgoda na badania

SKIEROWANIE DO ZOL

UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZOL

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZOL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZGODA NA OBJĘCIE OPIEKĄ

ZGODA na potrącenia przez ZUS