Zabrzańskie Centrum Opieki Długoterminowej

Kierownik Zabrzańskiego Centrum Opieki Długoterminowej

mgr Gabriela Mach

Zastepca Kierownika Zabrzańskiego Centrum Opieki Długoterminowej

mgr Elżbieta Mazuś

Odziałowa Zabrzańskiego Centrum Opieki Długoterminowej

mgr Gabriela Mach

Zabrzańskie Centrum Opieki Długoterminowej funkcjonuje w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Mieści się przy ul. Zamkowa 4. To zakład opiekuńczo-leczniczy, który działa na podstawie Ustawy o działalności leczniczej. Centrum dysponuje 50 łóżkami, w tym 25 łóżek w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i 25 łóżek w ramach oferty komercyjnej.

O kwalifikacji do placówki ośrodka decyduje lekarz przy zastosowaniu skali Barthel, stosowanej do oceny sprawności ruchowej chorych. Pacjentami Centrum są osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie egzystować w domu i powinny być pod stałą, profesjonalną opieką pielęgniarską. To osoby po zabiegach operacyjnych, udarach, złamaniach, z cukrzycą, w większości nie poruszające się o własnych siłach. ZCOD oferuje możliwość pobytów długoterminowych, ale też krótszych, np. w przypadku urlopu osób opiekujących się swoimi rodzicami czy dziadkami.

Pacjenci ZDOC mają stały dostęp do neurologa i psychiatry zatrudnionych w ośrodku. Do ich dyspozycji są też lekarze różnych specjalizacji, na co dzień pracujący w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. To m. in. interniści, ortopedzi czy anestezjolodzy.

Pacjenci Centrum korzystają z szerokiej oferty zajęć i zabiegów fizjoterapeutycznych. Mają zapewnione wsparcie psychologiczne i dietetyczne. W placówce prowadzony jest autorski program zapobiegania i leczenia odleżyn. Ważną częścią pobytu w ZCOD jest terapia zajęciowa, pomagająca seniorom uporać się z poczuciem samotności czy opuszczenia.

Zabrze, ul. Zamkowa 4

32 271 84 06

603 306 702

603 250 303

zol@szpitalzabrze.pl

Zespół terapeutów

 • Izabella Abrahamczyk – terapia zajeciowa
 • mgr Małgorzata Błażejczyk – logopeda
 • mgr Michał Drabek – psycholog
 • mgr Michalina Czernik – psycholog

Zespół rehabilitantów

 • mgr |Kamil Guzy
 • Barbara Hauptmann
 • Agnieszka Kierat

Zespół pielęgniarski

 • EwaGanita
 • Urszula Jagiełło
 • Izabela Łajczak
 • Kamila Macioszek
 • Ewa Nawrocka
 • Jolanta Rybacka
 • Grażyna Strzelczyk-Wydera
 • Katarzyna Supernok
 • Ewa Zajdel
 • Bożena Wojtyra
 • Agnieszka Wiśniewska
 • Barbara Weis
 • Mariola Wąsiel
 • Anna Szlachcic

Zespół opiekunów medycznych:

 • Aleksandra Golberg
 • Jolanta Grabek
 • Magdalena Grzywacz
 • Agnieszka Hałajda
 • Iwona Holusz
 • Anita Nawrat
 • Renata Nowak
 • Patrycja Rynkowska
 • Bożena Skałecka
 • Barbara Śmigowska
 • Sylwia Szwed
 • Dorota Ziober
 • Ewa Chraptowicz
 • Anna Sadowska
 • Małgorzata Buczek
 • Renata Bielecka
 • Joanna Kukowska

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZOL

OŚWIADCZENIE- na pobieranie opłat

OŚWIADCZENIE- pokrycie kosztów

OŚWIADCZENIE- świadoma zgoda na badania

SKIEROWANIE DO ZOL

UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZOL

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZOL

WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZGODA NA OBJĘCIE OPIEKĄ

ZGODA na potrącenia przez ZUS