Szpitalny Oddział Ratunkowy

awatar kobieta

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

lek. med. Bożena Idzik-Twardowska – specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

mgr Mirosława Miś

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu całodobowo udziela niezbędnej pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz osobom, które doznały urazu w dniu zgłoszenia się do oddziału i są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się samodzielnie. Do Oddziału kierowane są także osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu obrażeń ciała, ofiary wypadków komunikacyjnych, zatruć, oparzeń, chorób wewnętrznych, z niewydolnością krążenia oraz po nagłym zatrzymaniu krążenia i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w oddziale stosowany jest schemat segregacji medycznej (triage).

Pierwszeństwo leczenia mają osoby w stanie zagrożenia życia, stąd możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenie osób nie będących w stanie zagrożenia życia w przypadku, kiedy personel SOR zaangażowany jest w opiekę nad ciężko chorym.

Niektóre osoby po udzieleniu pomocy w SOR są wypisane do domu, do dalszego leczenia i diagnostyki w odpowiedniej poradni, inne wymagające dalszego leczenia po wstępnej diagnostyce i stabilizacji funkcji życiowych mogą być przyjmowane do innych oddziałów szpitalnych lub przekazywane do innego ośrodka.

Nowo wybudowany i skomputeryzowany oddział dysponuje obecnie pełnym zapleczem badań laboratoryjnych i pracownią badań obrazowych z możliwością wykonania RTG, USG, TK.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wydzielono salę resuscytacyjną w standardzie sali operacyjnej dla pacjentów w skrajnie ciężkim stanie, salę obserwacyjną z siedmioma monitorowanymi stanowiskami, dwie sale zabiegowe, salę intensywnej opieki medycznej, izolatkę oraz gabinety lekarskie dla każdej specjalności. W bezpośrednim sąsiedztwie SOR jest lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zlokalizowane na dachu budynku, na wysokości 21,5 metra.

Pomoc medyczna udzielana jest przez dobrze przygotowany, profesjonalny personel oddziału: lekarze specjaliści (medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii, ginekologii) oraz lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach medycyny, lekarze konsultujący z oddziałów szpitala (neurologii, anestezjologii, dermatologii) oraz personel pielęgniarsko-ratowniczy. Dobra organizacja pracy, doskonałe nowoczesne wyposażenie w potrzebny i właściwy sprzęt skutkują zmniejszeniem śmiertelności wśród pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza POZ nie gwarantuje przyjęcia do oddziałów szpitala. Decyzję podejmują lekarze SOR.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w kwestii diagnostyki i badań) ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje specjalistyczne niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W przypadku drobnych urazów i łagodnych dolegliwości „internistycznych” należy udać się do następujących placówek medycznych świadczących usługi w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zabrze, ul. Zamkowa 4, budynek C, parter

Rejestracja - obszar ambulatoryjny: 32 277 61 44

Rejestracja - obszar obserwacyjny(dla karetek): 32 277 61 38

Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 62 38

Sala obserwacyjna: 32 277 62 37

Koordynator przyjęć do szpitala pacjentów z COVID-19: 725 394 502

Rejestracja SOR: 32 277 61 38

Zespół lekarski

 • Idzik-twardowska Bożena
 • Bujok Grzegorz
 • Gryszka Anna
 • Koźbiał Piotr
 • Tyczyński Szczepan
 • Wasilewski Jakub
 • Werbowski Marcin
 • Morawski Michał
 • Pałka Karol
 • Pyka Alexander
 • Stolarz Mateusz

Zespół pielęgniarski

 • Miś Mirosława – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Ibanaszewska Beata – Z-ca Piel. Oddziałowej
 • Gałuszka Karina
 • Górnik Izabel
 • Hene Aldona
 • Korbel Sabina
 • Leśnik Sabina
 • Michalak Grażyna
 • Piątczak Monika
 • Rusińska Marta
 • Szymczak-szablewska Sonia
 • Tyszkiewicz Małgorzata
 • Warchoł Anna
 • Witkowska Sylwia
 • Wykrętowicz Anna

Zespół ratowników

 • Brol Jolanta
 • Adamczyk Damian
 • Dadej Zbigniew
 • Dominiak Krzysztof
 • Dreźniok Adam
 • Fesser Paweł
 • Figacz Angelika
 • Giera Agata
 • Herlitz Michał
 • Jaworowski Michał
 • Kiepura Dawid
 • Kot Wojciech
 • Knyrek Robert
 • Kramarczyk Patryk
 • Łakomska Iwona
 • Maćkowski Mariusz
 • Mania Adam
 • Matura Grzegorz
 • Matuszczyk Sebastian
 • Mazur Jacek
 • Modzelewska Urszula
 • Narodzonek Anna
 • Noga Marcin
 • Nowak Kinga
 • Orynkiewicz Mateusz
 • Rybak Elżbieta
 • Sorbian Michał
 • Sowiński Michał
 • Standowicz Marcin
 • Śniegowska Marta
 • Trzebunia Łukasz
 • Waniek Karina
 • Wasil Joanna
 • Wiśniewska Maria
 • Wiśniewski Adrian
 • Wrotny Paweł
 • Żurawski Piotr