Szkoła Rodzenia – Centrum Edukacji Okołoporodowej

Położna koordynująca Szkołę Rodzenia

mgr Weronika Filip

KONTAKT

783 918 101

wfilip@szpitalzabrze.pl

Zapisy telefoniczne od 24 tygodnia ciąży od poniedziałku do piątku w godzinach między 08.00 a 15.00

Kurs Szkoły Rodzenia trwa 6 tygodni. Składa się na niego 6 spotkań, z których każde trwa 1 godz. 30 min. Zajęcia odbywają się o godzinie 15.00 lub 17.00. Każdy nowy cykl zajęć rozpoczyna się na początku każdego miesiąca. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Optymalny czas rozpoczęcia zajęć w Szkole Rodzenia to okres pomiędzy 26-28 tygodniem ciąży.
W Centrum Edukacji Okołoporodowej zajęcia prowadzone są przez położne pracujące w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, dietetyka oraz seksuologa. Program Szkoły Rodzenia został opracowany w taki sposób aby jak najlepiej przygotować Państwa do porodu oraz świadomego rodzicielstwa.
Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych.

Szkoła mieści się w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka poziom -1. W ramach zajęć zapraszamy Państwa do zwiedzenia Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.
Koszt Szkoły Rodzenia (cały cykl – 6 spotkań) – 400 zł.
Płatność przelewem na Konto Bankowe Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
60 1240 4272 1111 0010 3193 5293
w tytule wpłaty proszę wpisać:  Szkoła Rodzenia
Na pierwsze zajęcia proszę o dostarczenie potwierdzenia wpłaty za Szkołę Rodzenia

Co można zabrać ze sobą do porodu

Regulamin Centrum Edukacji Okołoporodowej z Formularzem Zgłoszeniowym

Harmonogram Szkoły Rodzenia:

1. Poród część I

• przebieg porodu fizjologicznego: omówienie czterech okresów porodu
• indukcja porodu – kiedy się stosuje i jakie metody są używane
• objawy przepowiadające poród
• rola hormonów w trakcie porodu
• kiedy jechać do szpitala
• rola osoby towarzyszącej w porodzie

2. Poród część II

• pozycje wertykalne w trakcie porodu
• niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
• poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym
• cięcie cesarskie, poród zabiegowy
• przygotowanie do porodu
• plan porodu – po co się go pisze i dlaczego jest tak ważny

3. Połóg

• fizjologia, definicja połogu
• higiena w połogu (pielęgnacja rany)
• problemy emocjonalne po porodzie i w trakcie karmienia
• najczęstsze problemy okresu okołoporodowego i wczesne powikłania
• co
zabrać ze sobą do szpitala

4. Opieka nad noworodkiem

część teoretyczna + wyprawka
• fizjologia noworodka
• badania przesiewowe
• stany przejściowe
• szczepienia
• dokumenty i sprawy urzędowe

część praktyczna
• pielęgnacja noworodka
• kąpiel
• ubieranie
• przewijanie

5.

I część – pierwsza pomoc u noworodka
II część – chustonoszenie

6. Karmienie noworodka:

• fizjologia laktacji, skład pokarmu
• technika i zasady karmienia
• pozycje do karmienia piersią
• rola karmienia piersią w rozwoju dziecka

Zajęcia w naszej szkole rodzenia prowadzą:

1. mgr Weronika Filip, Położna Koordynująca Bloku Porodowego
2. Tamara Przygodzka, położna
3. lic. Kinga Lorańczyk, położna
4. mgr Alicja Dusza, położna
5. mgr Marta Kiwer, położna
6. Joanna Panicz, akredytowany doradca noszenia dzieci w chustach