RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego do umowy nr POIS.09.01.00-00-0250/17-00 z dnia 13 kwietnia 2018 r., projekt „ Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym.”

Prawo do informacji o stanie zdrowia realizowane na odległość – poradnik dla pacjenta