Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROGRAMY REALIZOWANE W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O. WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Nazwa Projektu: Wprowadzenie e-usług w Szpitalu Miejskim w Zabrzu sp. z o.o. w ramach działania 2.2. – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych,  RPO WSL na lata 2007-2013.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 26 listopad 2013 r.

Wartość projektu: 2 900 036,27 zł

Wartość dofinansowania: 2 463 692,07 zł

Finansowe zakończenie programu: pierwszy kwartał 2015 r.

Celem bezpośrednim projektu jest: Zapewnienie pacjentom dostępu przez internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Umożliwi się w ten sposób rzeczywisty dostęp do swoich danych bez konieczności wizyty w Szpitalu.

W ten sam sposób można dostarczyć wyniki badań na które pacjent często czeka kilka tygodni (np. badania wykonywane w środkach zewnętrznych). Jednocześnie pacjent uzyska możliwość uzyskania kserokopii wszystkich swoich danych archiwalnych z lat poprzednich.

Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw: Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania jednostką medyczną wraz z systemem zdalengo dostępu pacjentów do informacji o leczeniu, adaptacja pomieszczenia serwerowni dla potrzeb realizacji projektu, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz systemu inwentaryzacji i monitoringu sprzętu informatycznego, rozbudowa infrastruktury logicznej na cele połączenia oddziałów do sieci szpitalnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Nazwa Projektu: Budowa publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu w ramach działania 2.1. – Infrstruktura Społeczeństwa Informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 15 styczeń 2013 r.

Całkowita wartość projektu: 700 165,20 zł

Finansowe zakończenie programu: 31 grudnia 2013 r.

Celem bezpośrednim projektu jest: Poprawa dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego internetu na terenie Szpitala w Zabrzu. realizacja powyższego celu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie zabrza oraz zmniejszy stopień wykluczenia cyfrowego.

Projekt zakłada następujące zakresy robót i dostaw: Przedmiotem projektu jest utworzenie 27 punktów hot-spot oraz 2 infokiosków na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu w celu poprawy dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego internetu na terenie jednostki. Planowane działania w ramach projektu obejmują wykonanie następujacego zakresu prac: wykonanie projektu tras kablowych i połączeń sieci światłowodowej niezbędnych do utworzenia piapów, budowa tras kablowych i światłowodowych, montaż szaf teletechnicznych przeznaczonych dla węzłów sieci z instalacją zasilania, wyposażenie w sprzęt aktywny i urządzenia towarzyszące, montaż punktów piap, montaż i konfiguracja centralnego kontrolera access point, montaż bezprzewodowych punktów dostępowych, dostarczenie i wdrożenie oprogramowania, testy akceptacyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl