Psycholog

Kierownik Zespołu Psychologów:

mgr Anna Pacut-Zielińska

Świadczone usługi:
konsultacje w kierunku:
– diagnozy stanu emocjonalnego pacjenta
– wsparcia psychologiczne
– psychoedukacja
– diagnoza psychosomatycznego podłoża stanu pacjenta
– psychologiczna opieka około porodowa
– diagnoza poziomu sprawności funkcji poznawczych i wykonawczych
– neurorehabilitacja
– psychologiczna praca z pacjentem z bólami fantomowymi
– wsparcie psychologiczne dla rodziny i osób bliskich chorego

Pomoc psychologa świadczona jest dla pacjenta oraz jego rodziny w trakcie hospitalizacji chorego, w wyjątkowych przypadkach po zakończeniu hospitalizacji poprzez kontakt za pomocą poczty e-meil (adres dostępny na stronie internetowej szpitala).

apacut@szpitalzabrze.pl

Zespół Psychologów na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu i Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

  • mgr Anna Pacut-Zielińska
  • mgr Monika Klasik

Zespół Psychologów na terenie Zabrzańskiego Centrum Opieki Długoterminowej

  • mgr Michalina Czerniak
  • mgr Michał Drabek