Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

  • Nazwa zadania: „Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.
  • Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 17.04.2020 r.
  • Całkowita wartość projektu: 584 800,00 zł W tym wartość dotacji celowej: 584 800,00 zł
  • Okres realizacji projektu: II kwartał 2020 r. do 31.12.2020 r.
  • Opis przedsięwzięcia: Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na pokrycie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji wyżej wymienionych zadania.
  • Celem projektu jest zakup przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. respiratorów, aparatów do znieczulenia ogólnego, mających na celu przeciwdziałanie bądź ograniczanie zagrożenia epidemicznego.