Oddział Neurologii

Kierownik oddziału

lek. med. Daniel Borowski

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Katarzyna Zalewska

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym zajmuje się diagnostyką i terapią schorzeń neurologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. To m. in. udary mózgu, zaburzenia w krążeniu mózgowym, padaczka, nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe OUN, choroba Parkinsona, Alzheimera, neuroinfekcje, polineuropatia, migrena, zespoły bólowe kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, następstwa urazów głowy.

W Oddziale prowadzone jest kompleksowe leczenie udarów mózgu. W tzw. oknie terapeutycznym stosowane jest leczenie  fibrynolityczne z zastosowaniem leku alteplaza. Jeśli terapia fibrynolityczna jest niemożliwa, stosowana jest trombektomia mechaniczna.

Pacjenci oddziału mają zapewnioną opiekę psychologiczną, neurologopedyczną oraz kompleksową rehabilitację. Spektrum zabiegów obejmuje m.in. gimnastykę leczniczą, elektroterapię, terapię ultradźwiękową, laseroterapię, masaż leczniczy i masaż wirowy. Pacjenci z udarem mózgu podlegają wczesnej rehabilitacji udarowej.

Pacjenci Oddziału mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej, , a także w funkcjonującym w strukturze szpitala Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Daniel Borowski
 • Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Zalewska
 • Liczba łózek: 28

Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

Sekretariat: 32 277 61 71

Ordynator: 32 277 61 70

Dyżurka Lekarska: 32 277 61 72

Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 64 36

Zespół lekarski

 • lek. Daniel Borowski – Kierownik Odziału
 • lek. Irena Kamińska – Z-ca Kierownika Oddziału
 • lek. Teresa Porwisz-Jagoda – specjalista neurolog
 • lek. Małgorzata Cierniak – specjalista neurolog
 • lek. Katarzyna Blukacz-Bomba – specjalista neurolog
 • dr n.med. Iwona Mańka-Gaca – specjalista neurolog
 • lek. Katarzyna Rość-Bereza – specjalista neurolog
 • lek. Daniela Gryska – specjalista neurolog
 • lek. Marek Żółkoś- w trakcie specjalizacji
 • mgr Sylwia Kwiecień – neurologopeda

Zespół pielęgniarski

 • mgr Katarzyna Zalewska – Pielęgniarka Oddziałowa
 • Danuta Hinc
 • Halina Tarnowska – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Kazimiera Wełna
 • Renata Polak
 • Maria Wojciechowska
 • Teresa Pezda
 • Krystyna Żebro
 • Helena Strzelec
 • Agnieszka Woitkiewicz
 • Ewelina Matłoch
 • Maria Wypych
 • Katarzyna Strzelczyk
 • Iwona Trzuskolas
 • Aleksandra Sznajder
 • Jolanta Wiktorzak