Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Kierownik oddziału

lek. med. Bożena Śliwa-Rak

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Janasiak

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej prowadzi terapię pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjentami Oddziału są osoby, u których występuje ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, w stanach po nagłym zatrzymaniu krążenia, po wstrząsach kardiogennych lub septycznych, z urazami wielonarządowymi lub po udarach mózgu. Ponadto w Oddziale wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne, między innymi terapia nerkozastępcza.

Personel medyczny Oddziału przygotowuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów planowych oraz ostrodyżurowych, wykonuje szeroką gamę znieczuleń na Blokach Operacyjnych oraz prowadzi pooperacyjne leczenie przeciwbólowe. 

 • Kierownik Oddziału: lek. med. Bożena Śliwa-Rak
 • Pielęgniarka oddziałowa: lic. Barbara Janasiak
 • Liczba łózek: 10

Zespół lekarski

 • z-ca kierownika oddziału lek. med. Ferdynus Jacek
 • lek. med. Dorota Sanocka
 • lek. med. Barbara Arszułowicz-Orzechowska
 • lek. med. Diana Nabrdalik
 • lek. med. Katarzyna Badura
 • lek. med. Piotr Salicki
 • lek. med. Janusz Kaźmierczyk
 • lek. med. Zbigniew Suckert
 • lek. med. Antoni Lis

Zespół lekarzy rezydentów

 • lek. Dorota Rudnik
 • lek. Paweł Gil
 • lek. Jeremiasz Żelechowski
 • lek. Szczepan Matoga

Zespół pielęgniarski

 • z-ca pielęgniarki oddziałowej Pudło Irena
 • Gross Grżyna
 • Kowalczyk Ilona
 • Łączyńska Małgorzata
 • Marciniak Justyna
 • Marcinów Judyta
 • Piech-Cieśla Gabriela
 • Radziej Karolina
 • Sokołowska Barbara
 • Stadnikiewicz Antonina
 • Surowiec Ksenia
 • Ulrich Urszula
 • Wągrowska Aleksandra
 • Ciesińska Beata
 • Radzik Iwona
 • Pawlak Agnieszka
 • Sokołowska Barbara
 • Florek Jolanta

Zespół ratowników medycznych

 • Blarowski Łukasz Piotr
 • Kociełowicz Anna
 • Lurka Krzysztof
 • Łączek Elżbieta
 • Stroińska Anna
 • Zelenczuk-Kuczyńska Galyna

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ

Zabrze, ul. Zamkowa 4

Sekretariat: 32 277 61 48

Kierownik Oddziału: 32 277 64 68

Pokój Lekarski: 32 277 61 50

Pokój Asystentów 32 277 61 49

Pokój Oddziałowej: 32 277 64 09

Monitorownia: 32 277 64 11