Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik laboratorium

dr n. med. Magdalena Kościelniak-Ziemniak – Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (MDL) w strukturach Szpitala Miejskiego w Zabrzu jest dostępne w trybie 24 godzinnej gotowości , siedem dni w tygodniu.
Panel badań jakie oferuje MLD jest dostosowany do wymagań klinicznych szpitala oraz oczekiwań pacjenta komercyjnego.

MLD świadczy usługi medyczne z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, polegające na badaniu jakościowym i ilościowym elementów morfotycznych, substancji, enzymów i markerów immunobiochemicznych we krwi, moczu , kale i w płynach ustrojowych.

W naszym MLD materiał do badań pobiera wykwalifikowany, przeszkolony personel. Dzięki staraniom personelu wizyta w naszym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przebiega w przyjaznej atmosferze. MLD jest dostosowane do potrzeb każdego pacjenta, szczególną troską otaczamy małego pacjenta stosując mikrometody (mała ilość materiału do badań) starając się również zminimalizować stres z wiązany z pobraniem materiału.

Sprawdź naszą ofertę badań, których jakość gwarantuje zaangażowany dynamiczny zespół pracowników pod kierownictwem specjalistów w różnych dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania z zakresu hematologii, analityki ogólnej, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, alergologii, mikrobiologii medycznej oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Stosowane przez nas metody diagnostyczne są rekomendowane przez towarzystwa naukowe i międzynarodowe stowarzyszenia diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania dbając o ich wiarygodność i czas oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego. Wiarygodność badań zapewniamy minimalizując czas trwania fazy przedlabortoryjnej (od pobrania materiału do wykonania badania) oraz wykonując codzienną wewnętrzną kontrolę jakości i uczestnicząc w okresowych zewnętrznych sprawdzianach biegłości.

Wykonując badania laboratoryjne mając na względzie Dobro Pacjenta zawsze pamiętamy, że wiarygodność badania i czas dostarczenia badania do rąk Zleceniodawcy są istotne klinicznie w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia.

Zabrze, ul. Zamkowa 4, segment D

Rejestracja: 32 277 61 00 wew. 443

Pracownia Analityczna: 32 277 61 00 wew. 443

Pracownia Bakteriologii: 32 277 61 00 wew. 445

Pracownia Serologii i Bank Krwi: 32 277 61 00 wew. 208

sekretariat@szpitalzabrze.pl

Nasz zespół

 • dr n. med.  Magdalena Kościelniak-Ziemniak – Kierownik MLD – tel. wewn. 181
 • mgr Ewa Pniewska –  Kierownik Pracowni Serologii i Banku Krwi – tel. wewn. 208
 • mgr Lucyna Pawlus- Łachecka Kierownik Pracowni Bakteriologii – tel wew. 445
 • mgr Marta Piasecka- Kierownik Analityki Ogólnej- tel. wew. 443
 • dr n. med. Michał Swoboda
 • mgr Barbara Dyrek-Kumor
 • mgr Marta Bochenek
 • mgr Dorota Czelny- Tłuscik
 • mgr Katarzyna Wróbel
 • mgr Ewa Pietrakowska
 • mgr Magdalena Pietruszka
 • dr n. med. Danuta Lis
 • mgr Katarzyna Szymczyk-Mróz
 • mgr Urszula Lecyk

Technicy analityki medycznej

 • Iwona Treffler – Kierownik Zespołu Techników
 • Urszula Arazy
 • Teresa Girycka
 • Mariola Jurszewska
 • Mariola Klos
 • Krystyna Pampuch
 • Beata Szeląg
 • Barbara Troszczyńska
 • Anna Zdral
 • Zuzanna Żbikowska
 • Krystyna Żuchowska

Personel pomocniczy

 • Beata Piątek
 • Teresa Sawicka
Badania laboratoryjne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym: