Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

awatar kobieta

Kierownik laboratorium

dr n. med. Magdalena Kościelniak-Ziemniak – Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (MDL) w strukturach Szpitala Miejskiego w Zabrzu jest dostępne w trybie 24 godzinnej gotowości , siedem dni w tygodniu.
Panel badań jakie oferuje MLD jest dostosowany do wymagań klinicznych szpitala oraz oczekiwań pacjenta komercyjnego.

MLD świadczy usługi medyczne z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, polegające na badaniu jakościowym i ilościowym elementów morfotycznych, substancji, enzymów i markerów immunobiochemicznych we krwi, moczu , kale i w płynach ustrojowych.

W naszym MLD materiał do badań pobiera wykwalifikowany, przeszkolony personel. Dzięki staraniom personelu wizyta w naszym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przebiega w przyjaznej atmosferze. MLD jest dostosowane do potrzeb każdego pacjenta, szczególną troską otaczamy małego pacjenta stosując mikrometody (mała ilość materiału do badań) starając się również zminimalizować stres z wiązany z pobraniem materiału.

Sprawdź naszą ofertę badań, których jakość gwarantuje zaangażowany dynamiczny zespół pracowników pod kierownictwem specjalistów w różnych dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania z zakresu hematologii, analityki ogólnej, biochemii i immunochemii, diagnostyki infekcji, endokrynologii, alergologii, mikrobiologii medycznej oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Stosowane przez nas metody diagnostyczne są rekomendowane przez towarzystwa naukowe i międzynarodowe stowarzyszenia diagnostyki laboratoryjnej. Wykonujemy badania dbając o ich wiarygodność i czas oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego. Wiarygodność badań zapewniamy minimalizując czas trwania fazy przedlabortoryjnej (od pobrania materiału do wykonania badania) oraz wykonując codzienną wewnętrzną kontrolę jakości i uczestnicząc w okresowych zewnętrznych sprawdzianach biegłości.

Wykonując badania laboratoryjne mając na względzie Dobro Pacjenta zawsze pamiętamy, że wiarygodność badania i czas dostarczenia badania do rąk Zleceniodawcy są istotne klinicznie w rozpoznaniu i monitorowaniu leczenia.

Zabrze, ul. Zamkowa 4, segment D

Rejestracja: 32 277 61 00 wew. 443

Kierownik MLD: 32 277 61 00 wew. 181

Pracownia Analityczna: 32 277 61 00 wew. 443

Pracownia Bakteriologii: 32 277 61 00 wew. 445

Pracownia Serologii i Bank Krwi: 32 277 61 00 wew. 208

sekretariat@szpitalzabrze.pl

Badania laboratoryjne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym: