Fundusze europejskie

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Zarząd Szpitala Miejskiego informuje, iż istnieje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020