Dział Centralnej Sterylizacji

Pielęgniarka koordynująca

lic. Krystyna Cieślik

Głównym zadaniem Działu Centralnej Sterylizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego, wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących dyrektyw. Centralna Sterylizacja świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych Szpitala, a także Klientów zewnętrznych, w tym placówek medycznych, gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych i fryzjerskich. DCS sterylizuje m.in. narzędzia chirurgiczne, instrumenty mikrochirurgiczne, narzędzia stomatologiczne, systemy chirurgiczne z napędem, osprzęt elastyczny do sztucznego oddychania, instrumenty do chirurgii mikroinwazyjnej i instrumenty działające z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości, osprzęt elastyczny, laryngologiczne, drobny sprzęt medyczny z gumy i tworzyw sztucznych, materiały opatrunkowe oraz bieliznę operacyjną.

 

Technologia stosowana w Sterylizatorni zapewnia uzyskanie pełnej czystości sterylizowanego sprzętu. Przyjęto w niej model pełnej centralizacji. DCS zaprojektowany jest w układzie trójdzielnym, z podziałem na pomieszczenia strefy brudnej, czystej i sterylnej. Dzięki temu proces technologiczny obejmuje kolejne kroki postępowania biobójczego wobec skażonego sprzętu, aż do uzyskania w 100% sterylnego wyrobu medycznego. Taki rozwiązanie przestrzenne gwarantuje też optymalne zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęcia aż do wydania materiału sterylnego.

 

Swoją działalność w takiej formie Dział Centralnej Sterylizacji rozpoczął w 2010 roku po remoncie. Od roku 2011 posiadamy wdrożony system Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2009.

 

Przyjmowanie zleceń odbywa się:

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  • W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 8:00-15:00.

Sprawy organizacyjne są omawiane podczas prezentacji Centralnej Sterylizatorni i zawierania umowy.

Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

Pielęgniarka koordynująca: 32 277 61 00 wew. 205

Dział sterylizacji: 32 277 61 00 wew. 206

dcs@szpitalzabrze.pl

Nasz zespół

Technik Sterylizacji Medycznej

  • Agnieszka Bryła
  • Monika Czasz
  • Jolanta Kosik
  • Kinga Szadkowska
  • Aneta Śniegowska

Sterylizatorka

  • Kornelia Chwieja

Sanitariusze

  • Łukasz Grzelak
  • Patryk Smyczek

Cennik usług Działu Centralnej Sterylizacji