Zespół lekarski

DYREKTOR Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz MBA Exec.

Z-ca Dyrektora Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

dr n. med. Stanisław Pająk

p.o. Kierownika Oddziału:

dr n. med. Mieczysław Rajs

lek. med. Stanisław Bartliński

lek. med. Robert Boczek

dr n. med. Małgorzata Cieślak-Steć

lek. med. Nikodem Ciaputa

dr n. med. Anna Dąbkowska-Huć

dr n. med. Anna Fryczkowska

dr n. med. Anna Fuchs

dr n. med. Ewa Grzesiak-Kubica

lek. med. Magdalena Girek-Bączewska

lek. med. Gabriela Grządziel

lek. med. Daria Wójtowicz

dr n. med. Tadeusz Kapek

dr n. med. Lucyna Kobielska

dr n. med. Tomasz Kowalski

dr n. med. Dorota Kuglin

lek. med. Jacek Magierowski

lek. med. Piotr Malicki

lek. med. Joanna Merta

lek. med. Hanna Morawska

lek. med. Jerzy Oleś

dr n. med. Agata Sidło-Stawowy

lek. med. Danuta Sobiech

lek. med. Maciej Tyczyński

lek. med. Magdalena Włodarska

lek. med. Paweł Wróblewski

dr n. med. Dariusz Zdun

lek. med. Rafał Zubowicz

Lekarze anestozjolodzy

lek. med. Katarzyna Badura

lek. med. Antoni Lis

lek. med. Zbigniew Suckert

ZESPÓŁ LEKARSKI CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA

Sekretariat: 32 277 63 22

Dyżurka lekarska: 32 277 63 11 lub 32 277 63 12

Anestezjolodzy: 32 277 63 14