Psycholog

Kierownik Psycholog

mgr Anna Pacut-Zielińska

apacut@szpitalzabrze.pl

Psycholog

mgr Monika Klasik

mklasik@szpitalzabrze.pl

Świadczone usługi:
konsultacje w kierunku:
– diagnozy stanu emocjonalnego pacjenta
– wsparcia psychologiczne
– psychoedukacja
– diagnoza psychosomatycznego podłoża stanu pacjenta
– psychologiczna opieka około porodowa
– diagnoza poziomu sprawności funkcji poznawczych i wykonawczych
– neurorehabilitacja
– psychologiczna praca z pacjentem z bólami fantomowymi
– wsparcie psychologiczne dla rodziny i osób bliskich chorego

Pomoc psychologa świadczona jest dla pacjenta oraz jego rodziny w trakcie hospitalizacji chorego, w wyjątkowych przypadkach po zakończeniu hospitalizacji poprzez kontakt za pomocą poczty e-meil (adres dostępny na stronie internetowej szpitala).