Oddział Neurologii


Kierownik oddziału

lek. med. Daniel Borowski


Pielęgniarka oddziałowa

Danuta Hinc

Oddział Neurologii ma 30 łóżek, w tym 2 łózka intensywnego nadzoru. Zajmuje się diagnostyką i terapią schorzeń neurologicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego:

 • udary mózgu
 • zaburzenia w krążeniu mózgowym
 • padaczka
 • nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • choroby zwyrodnieniowe OUN
 • choroba Parkinsona, Alzheimera
 • neuroinfekcja
 • polineuropatia
 • migrena
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • stwardnienie rozsiane
 • następstwa urazów głowy

Pacjenci trafiają do Oddziału w trybie nagłym lub po kwalifikacji do przyjęcia terminowego. Celem udzielanych świadczeń medycznych jest kompleksowość pozwalająca na możliwie szybką diagnostykę, podjęcie skutecznego leczenia, czasem wspomaganego rehabilitacją o szerokim spektrum zabiegów. Zakres diagnostyki umożliwia leczenie większości chorób neurologicznych. W Oddziale pracuje 4 neurologów ze specjalizacją II stopnia. Wszyscy aktywnie uczestniczą w licznych kursach i konferencjach, stale pogłębiając wiedzę medyczną i neurologiczną. Doświadczony personel pielęgniarski dba o najwyższą jakość opieki nad pacjentem, o bezpieczeństwo i komfort leczenia. Pacjenci po leczeniu szpitalnym mają możliwość kontynuowania leczenia w Przyszpitalnej Poradni Neurologicznej, co zapewnia ciągłość obserwacji i leczenia. W tut. Oddziale pacjenci mają zapewnioną pomoc, terapię i opiekę neurologopedyczną oraz psychologiczną, z rozszerzoną skalą badań i diagnostyką psychologiczną.

Spektrum zabiegów rehabilitacyjnych w tutejszym oddziale obejmuje:

 • gimnastykę leczniczą
 • elektroterapię
 • terapię ultradźwiękową
 • laseroterapię
 • masaż leczniczy
 • masaż wirowy

Zabiegi wykonywane są przez magistra rehabilitacji ruchowej ze specjalizacją II stopnia i technika rehabilitacji. Pacjenci z udarem mózgu podlegają wczesnej rehabilitacji udarowej.

Średni czas pobytu pacjentów w tut. Oddziale wynosi 5 do 6 dni.

W skład specjalistycznego sprzętu w oddziale wchodzą:

 • kardiomonitory
 • respirator
 • defibrylator
 • pompy infuzyjne
 • USG doppler
 • EEG

Realizując nadrzędny cel „sumienność, skuteczność, satysfakcja” zapewniamy fachową pomoc w serdecznej atmosferze.

 

Zespół lekarski:

 • lek.med. Daniel Borowski - Kierownik Odziału
 • lek.med. Irena Kamińska - Z-ca Kierownika Oddziału
 • lek.med. Teresa Porwisz-Jagoda - specjalista neurolog
 • lek.med. Małgorzata Cierniak - specjalista neurolog
 • lek.med. Katarzyna Blukacz-Bomba - specjalista neurolog
 • dr n.med. Iwona Mańka-Gaca - specjalista neurolog
 • lek.med. Katarzyna Rość-Bereza - specjalista neurolog
 • lek.med. Mariusz Byrski - specjalista neurolog
 • lek.med. Marek Żółkoś- w trakcie specjalizacji
 • mgr Sylwia Kwiecień - neurologopeda

 

Zespół pielęgniarski:

 • Danuta Hinc - Pielęgniarka Oddziałowa
 • Halina Tarnowska - Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Kazimiera Wełna
 • Jolanta Rutka
 • Renata Polak
 • Urszula Solecka
 • Maria Wojciechowska
 • Pezda Teresa
 • Krystyna Żebro
 • Helena Strzelec
 • Agnieszka Wojtkiewicz
 • Ewelina Matłoch
 • Maria Wypych

 

Oddział Neurologii

 Zabrze, ul. Zamkowa 4, I piętro

 Sekretariat: 32 277 61 71

 Ordynator: 32 277 61 70

 Dyżurka Lekarska: 32 277 61 72

 Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 64 36

 
Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11