Praca dla Statystyka Medycznego

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Statystyka Medycznego w Dziale Organizacji Usług Medycznych i Statystyki

Oferujemy:
– umowę o pracę,
– fundusz socjalny,
– ubezpieczenie grupowe,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– przyjazne środowisko pracy,

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe
– udokumentowane roczne doświadczenie związane z pracą statystyka medycznego bądź  rejestratorki medycznej
– odbyte szkolenia z zakresu statystyki medycznej będą dodatkowym atutem,
– umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych należących do pakietu MS Office, programu AMMS lub Infomedica
– zdolności organizacyjne, dokładność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność,
– umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie,
– umiejętność pracy w grupie oraz zdolności interpersonalne.

Zakres obowiązków :
– rzetelne, prawidłowe i bieżące prowadzenie ewidencji i rejestrów medycznych,
– obsługa programu informatycznego związanego z realizacją świadczeń zdrowotnych dla pacjentów,
– terminowe i  rzetelne sprawozdawanie ilości świadczeń do NFZ, weryfikacja i dokonywanie korekt oraz rozliczanie,
– sporządzanie wyciągów, odpisów i kserokopii dokumentacji medycznej,
– prowadzenie list osób oczekujących na realizację świadczenia zdrowotnego,
– przygotowywanie dokumentacji medycznej do archiwizacji.

Osobą upoważnioną z ramienia Szpitala do udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
– Jadwiga Piekarska – Kierownik Działu Organizacji Usług Medycznych i Statystyki tel.32 277-61-04
– Teresa Skalec – Z-ca Kierownika Działu tel: 32 277 61 05,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje
na adres:
jpiekarska@szpitalzabrze.pl
w temacie wiadomości wpisując:
„Rekrutacja na stanowisko „ Statystyk medyczny w Dziale Organizacji Usług Medycznych i Statystyki”
Na zgłoszenia czekamy do dnia 17.05.2020r.
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Ogłoszenie