Praca dla Specjalisty ds. finansowo-księgowych

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. finansowo-księgowych w Dziale Ekonomiczno-Finansowym.

Obowiązki:
1. sporządzanie sprawozdań, analiz oraz zestawień w obszarze
rachunkowości Spółki,
2. ewidencjonowanie faktur kosztowych,
3. księgowanie operacji związanych z naliczaniem i wypłatą
wynagrodzeń, rozliczeniami ZUS i podatkiem oraz innych
dokumentów płacowych,
4. sporządzanie deklaracji VAT,
5. uzgadnianie sald rozrachunków,
6. zastępstwo w Dziale Płac podczas sporadycznych nieobecności
Pracownika Działu,
7. aktywny udział w zamykaniu miesiąca / roku księgowego oraz
pracach tzw. bilansowych,
8. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w
zakresie spraw Działu Ekonomiczno-Finansowego.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne oraz minimum
roczny staż pracy w dziale księgowości,
2. znajomość zagadnień księgowo-podatkowych,
3. znajomość programów finansowo-księgowych w podmiotach
leczniczych – mile widziane,
4. biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
5. zdolności organizacyjne, rzetelność, dokładność w wykonywaniu
obowiązków, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
dyspozycyjność,
6. chęć nauki i przyswajania wiedzy.

Oferujemy:
1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. odpowiedzialną i interesującą pracę,
3. fundusz socjalny,
4. ubezpieczenie grupowe,
5. kartę MultiSport,
6. możliwość rozwoju zawodowego,
7. przyjazne środowisko pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres: sekretariat@szpitalzabrze.pl w temacie wiadomości wpisując:
Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych
z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) przez
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. w celu prowadzenia obecnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Mam
świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz
że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich
poprawiania, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Osobami upoważnionymi z ramienia Szpitala, w celu udzielania niezbędnych
informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
– Angelika Salamon-Glińska – Główny księgowy tel: 32 277 61 11
– Ilona Górecka – Kierownik Działu Kadr tel: 32 277 61 19

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z
wybranymi kandydatami.