Praca dla lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej
Oferujemy:
• umowę kontraktową na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w tym w ramach dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
• pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu o ugruntowanej pozycji na rynku
Wymagania:
• tytuł lekarza specjalisty z dziedziny „medycyna ratunkowa”
 

Wszelkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem udzieli Dział Kadr  tel:  32 2776120

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres: kadry@szpitalzabrze.pl
dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
Zostałam/em  poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest dobrowolne i niezbędne do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i informacji, wykraczających poza zakres niniejszego ogłoszenia, nie jest wymagane.”