Praca dla Kierownika Pracowni Mikrobiologii

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko Kierownika Pracowni Mikrobiologii

Oferujemy:
– umowa o pracę
– fundusz socjalny
– ubezpieczenie grupowe
– kartę Multisport
– możliwość rozwoju zawodowego
– przyjazne środowisko pracy
– ciekawe wyzwania zawodowe
– prace w dynamicznie rozwijającym się szpitalu o ugruntowanej pozycji na rynku

Wymagamy:
– specjalizacji z mikrobiologii medycznej lub w trakcie
– udokumentowane doświadczenie kliniczne

Mile widziane:
– szkolenie z zakresu Systemu Zarządzania Jakością
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy, inicjatywa
– cierpliwość i życzliwość
– komunikatywność i otwartość

Osobą upoważnioną z ramienia Szpitala do udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:
Dział Kadr tel: 32 277 61 2032 277 62 20

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje – zawierających następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. Zostałam/em poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest dobrowolne i niezbędne do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i informacji, wykraczających poza zakres niniejszego ogłoszenia, nie jest wymagane. ”

na adres: kadry@szpitalzabrze.pl w temacie wiadomości wpisując:
„Rekrutacja na stanowisko kierownika pracowni mikrobiologii”.
Szpital Miejski Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@szpitalzabrze.pl

Ogłoszenie