Pobyt komercyjny

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ZABRZU UL. JANIKA 18 w ramach umowy cywiono-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (komercyjnych)

Przyjęcie pacjenta komercyjnego odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przed podpisaniem umowy pacjent/pełnomocnik/opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego oraz aktualne wyniki badań wymienionych na drugiej stronie zaświadczenia lekarskiego.

Ceny pobytu w Zabrzańskim Centrum Opieki Długoterminowej:

Cennik usług dla pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z załącznikiem – w ramach usług komercyjnych