Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kierownik Oddziału

dr hab. n. med. Bronisława Skrzep-Poloczek – Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. med. i n. o zdr. inż. Krystyna Gillner

Pacjentami Oddziału są osoby po urazach narządu ruchu, zabiegach endoprotezoplastyki stawów, operacjach kręgosłupa oraz w stanach zaostrzenia chorób przewlekłych. Dla każdego pacjenta program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie. Zakres fizjoterapii obejmuje m. in. kinezyterapię (ćwiczenia z rehabilitantem: indywidualne, grupowe ćwiczenia na przyrządach), zabiegi fizykalne – hydroterapia (masaże wirowe), elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne i interferencyjne, prądy TENS), ultradźwięki, krioterapia miejscowa, światłoterapia oraz masaże lecznicze.

 • Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Bronisława Skrzep-Poloczek
 • Pielęgniarka oddziałowa: dr n. med. i n. o zdr. inż. Krystyna Gillner
 • Liczba łózek: 16

Pobyt na oddziale

Dysponujemy ośmioma 2-osobowymi salami dla pacjentów. Każda sala wyposażona jest w odbiornik TV. W obrębie oddziału udostępniony jest dostęp do Wi-Fi. Pacjenci mają możliwość korzystania z kuchenki oddziałowej, w tym z kuchenki mikrofalowej, lodówki i czajnika elektrycznego. Nad bezpieczeństwem chorych czuwa zespół lekarsko-pielęgniarski.
Zapewniamy pomoc fizjoterapeutów, psychologa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych. Pacjenci oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej.
Świadczenia medyczne realizowane są w ramach umowy z NFZ i odpłatnie. Informacje o cenach znajdują się w zakładce cennik.
Skierowania na rehabilitację ogólnoustrojową przyjmowane są w punkcie informacyjnym – w punkcie obsługi pacjenta przy wejściu głównym do szpitala (budynek D),
tel.: 32 277 61 00 (wewn. 221),
kom.: 885 444 352.

Skierowanie na ogólnoustrojową rehabilitację leczniczą

Zespół lekarski

 • dr hab. n. med. Bronisława Skrzep-Poloczek – Specjalista Rehabilitacji Medycznej
 • lek. Joanna Woźniak-Mardofel – Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Zespół pielęgniarski

 • dr n. med. i n. o zdr. inż. Krystyna Gillner – Pielęgniarka Oddziałowa
 • lic. piel. Teresa Tomczyk – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
 • Małgorzata Lisaj
 • Bożena Riegelska
 • Klaudia Skrzypiec
 • Agnieszka Waligóra
 • Anna Wrona

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ

Kierownik Oddziału: 32 277 64 24

Punkt pielęgniarski: 32 277 61 31