Cennik usług z zakresu medycyny pracy

L.p. Nazwa badania Cena netto VAT Cena brutto
1 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy     60,00 zł  ZW     60,00 zł
2 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej     80,00 zł  ZW     80,00 zł
3 Badanie kontrole po zwolnieniach lekarskich     60,00 zł  ZW     60,00 zł
4 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej     80,00 zł  ZW     80,00 zł
5 Wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej)     40,00 zł  ZW     40,00 zł
6 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych + wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej)   120,00 zł  ZW   120,00 zł
7 Duplikat orzeczenia o zdolności do pracy     30,00 zł  ZW     30,00 zł
8 Badanie okulistyczne     60,00 zł  ZW     60,00 zł
9 Badanie psychologiczne pracowników zatrudnionych na wysokości, operatorów sprzętu budowlanego i drogowego, wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych     40,00 zł  ZW     40,00 zł
10 Badanie psychologiczne pracowników ochrony     95,00 zł  ZW     95,00 zł
11 Badanie psychologiczne kuratorów sądowych, strażników miejskich, kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, syndyka   125,00 zł  ZW   125,00 zł
12 Badania psychologiczne osób zajmujących stanowiska górnicze lub związane z pracą w podziemnych zakładach górniczych     60,00 zł  ZW     60,00 zł
13 Badanie neurologiczne     60,00 zł  ZW     60,00 zł
14 Badanie laryngologiczne     60,00 zł  ZW     60,00 zł
15 Morfologia 18-parametrowa – z żyły        8,00 zł  ZW        8,00 zł
16 OB z żyły        5,50 zł  ZW        5,50 zł
17 Retikulocyty manualnie        8,00 zł  ZW        8,00 zł
18 Leukogram – Rozmaz krwi obwodowej     12,00 zł  ZW     12,00 zł
19 Alloprzeciwciała (Odcz. Coombsa)     35,00 zł  ZW     35,00 zł
20 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)        8,00 zł  ZW        8,00 zł
21 Wskaźnik protrombiny + INR        8,00 zł  ZW        8,00 zł
22 Fibrynogen     11,00 zł  ZW     11,00 zł
23 D-Dimery ilościowo (czułość > 150 ngFEU/ml)     37,00 zł  ZW     37,00 zł
24 ALAT        6,50 zł  ZW        6,50 zł
25 Albumina        6,00 zł  ZW        6,00 zł
26 Amylaza        7,00 zł  ZW        7,00 zł
27 ASPAT        6,00 zł  ZW        6,00 zł
28 Białko całkowite        6,50 zł  ZW        6,50 zł
29 Bilirubina całkowita        6,50 zł  ZW        6,50 zł
30 Cholesterol całkowity        6,00 zł  ZW        6,00 zł
31 Cholesterol HDL bezpośrednio        6,00 zł  ZW        6,00 zł
32 Cholesterol LDL bezpośrednio        7,50 zł  ZW        7,50 zł
33 CRP ilościowo     16,00 zł  ZW     16,00 zł
34 Elektrolity (NaKCl)     16,00 zł  ZW     16,00 zł
35 Fosfataza alkaliczna        6,50 zł  ZW        6,50 zł
36 Fosfor nieorganiczny        6,50 zł  ZW        6,50 zł
37 GGTP (gammaGT)        6,50 zł  ZW        6,50 zł
38 Glukoza        6,00 zł  ZW        6,00 zł
39 Kinaza kreatynin. (CPK-NAC)     10,00 zł  ZW     10,00 zł
40 Kinaza kreatyn.-MB (aktywn.)     14,00 zł  ZW     14,00 zł
41 Kreatynina        7,00 zł  ZW        7,00 zł
42 Kwas moczowy        7,00 zł  ZW        7,00 zł
43 Magnez        7,00 zł  ZW        7,00 zł
44 Mocznik        7,00 zł  ZW        7,00 zł
45 Potas        9,00 zł  ZW        9,00 zł
46 Sód        9,00 zł  ZW        9,00 zł
47 Trójglicerydy        7,00 zł  ZW        7,00 zł
48 UIBC        9,00 zł  ZW        9,00 zł
49 Wapń całkowity        7,50 zł  ZW        7,50 zł
50 Żelazo        7,00 zł  ZW        7,00 zł
51 WZW typu B:antygen HBs     20,00 zł  ZW     20,00 zł
52 Etanol w surowicy     25,00 zł  ZW     25,00 zł
53 Mocz- badanie ogólne+osad        9,00 zł  ZW        9,00 zł
54 Kał na pasożyty     10,00 zł  ZW     10,00 zł
55 RTG klatka piersiowa p-a z opisem     55,00 zł  ZW     55,00 zł
56 EKG     30,00 zł  ZW     30,00 zł
57 Opis EKG        5,00 zł  ZW        5,00 zł
58 Spirometria     35,00 zł  ZW     35,00 zł
59 Audiogram     30,00 zł  ZW     30,00 zł
60 Badania kierowców kat. A,B,C,D w ramach medycyny pracy   200,00 zł ZW   200,00 zł
61 Badania kierowców kat. A,B,C,D ubiegajacych się o prawo jazdy   162,60 zł 23%   200,00 zł
62 Badanie okulistyczne kierowców w ramach medycyny pracy     60,00 zł ZW     60,00 zł
63 Badanie okulistyczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     48,78 zł 23%     60,00 zł
64 Badanie psychologiczne kierowców w ramach medycyny pracy   150,00 zł ZW   150,00 zł
65 Badanie psychologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy   121,95 zł 23%   150,00 zł
66 Badanie neurologiczne kierowców w ramach medycyny pracy     60,00 zł ZW     60,00 zł
67 Badanie neurologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     48,78 zł 23%     60,00 zł
68 Badanie laryngologiczne kierowców w ramach medycyny pracy     60,00 zł ZW     60,00 zł
69 Badanie laryngologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     48,78 zł 23%     60,00 zł
70 Udział w komisji bhp, przegląd stanowisk pracy (godz.i każdą następną rozpoczętą godzinę)     81,30 zł 23%   100,00 zł
71 Koszt dojazdu do klienta za 1 km        0,84 zł 23%        1,03 zł
72 Przeciw ciała anty HCV     35,00 zł  ZW     35,00 zł
73 Przeciw ciała anty HBs     30,00 zł  ZW     30,00 zł
74 Wymaz z nosa     25,00 zł  ZW     25,00 zł
75 Wymaz z gardła     25,00 zł  ZW     25,00 zł
76 Pobieranie z krwi żylniej     10,00 zł  ZW     10,00 zł
77 Pobieranie z krwi włośniczkowej     10,00 zł  ZW     10,00 zł
78 System zamknięty wydanie próbówek        4,00 zł  ZW        4,00 zł
79 Wydanie pojemnika na mocz        2,50 zł  ZW        2,50 zł
80 Pobieranie wzmazu mikrobiologicznego        4,00 zł  ZW        4,00 zł

Cennik usług z zakresu medycyny pracy