Pobyt komercyjny

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO "POMOCNA DŁOŃ"
W ZABRZU UL. JANIKA 18

w ramach umowy cywiono-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych

realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (komercyjnych)

 

Przyjęcie pacjenta komercyjnego odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług opiekuńczo-leczniczych realizowanych poza ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przed podpisaniem umowy pacjent/pełnomocnik/opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego oraz aktualne wyniki badań wymienionych na drugiej stronie zaświadczenia lekarskiego.

Ceny pobytu w ZOL-u:

  • 130 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w ZOL-u w pierwszym miesiącu pobytu pacjenta;
  • 125 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w ZOL-u od drugiego miesiącu pobytu pacjenta;
  • W przypadku braku aktualnych  badań wymaganych do przyjęcia, są one wykonywane przez ZOL,  pacjent jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów zgodnie z obowiązującym cennikiem Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
  • W przypadku osób z 0 pkt. wg oceny w skali Barthel dokonujemy indywidualnych uzgodnień cen.

 

Pobierz dokumenty:

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11