Badania laboratoryjne

Badania hematologiczne

 • Morfologia 18-parametrowa - z żyły
 • Morfologia 18-parametrowa - z palca
 • OB z żyły
 • OB z palca
 • Płytki met. Komorową
 • Retikulocyty manualnie
 • Rozmaz krwi obwodowej

Badania immunohematologiczne

 • Alloprzeciwciała (Odcz. Coombsa)
 • Bezpośredni Test Antyglobulinowy
 • Grupa krwi(ABO+Rh) + alloprzeciwciała

Badania koagulologiczne

 • Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • Wskaźnik protrombiny + INR
 • Fibrynogen
 • D-Dimery lateks. (czułość > 500 ngFEU/ml)
 • D-Dimery ilościowo (czułość > 150 ngFEU/ml)

Badania biochemiczne krwi

 • ALAT
 • Albumina
 • Amylaza
 • ASPAT
 • Białko całkowite
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina pośrednia
 • Chlorki
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL bezpośrednio
 • Cholesterol LDL pośrednio
 • CRP -latex
 • CRP ilościowo
 • Elektroforeza białek
 • Elektrolity (NaKCl)
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosfor nieorganiczny
 • GGTP (gammaGT)
 • Glukoza
 • Kinaza kreatynin. (CPK-NAC)
 • Kinaza kreatyn.-MB (aktywn.)
 • Kreatynina
 • Krzywa cukrowa 2 punktowa
 • Krzywa cukrowa 3 punktowa
 • Krzywa cukrowa 5 punktowa
 • Krzywa żelazowa 4 punktowa
 • Kwas mlekowy/mleczany
 • Kwas moczowy
 • Magnez
 • Mocznik
 • Potas
 • Seromukoid
 • Sód
 • Trójglicerydy
 • UIBC
 • USR/RPR - odczyn kiłowy
 • Wapń całkowity
 • Wapń zjonizowany
 • Żelazo
 • FT4 (tyroksyna wolna)
 • Troponina
 • TSH (hormon tyreotropowy)
 • WZW typu B: antygen HBs
 • Gazometria
 • HbCO

Badania biochemiczne moczu i analityka ogólna

 • Etanol w surowicy
 • Mocz- badanie ogólne+osad
 • Mocz-próba ciążowa
 • Kał na krew utajoną
 • Kał na pasożyty
 • Antygen giardia w kale met. EIA
 • Kał na stopień strawienia
 • PMR - badanie ogólne
 • PMR – pleocytoza
 • Płyn z jamy ciała - badanie ogólne
 • Cytopreparat PMR lub płynu z jam ciała
 • Amylaza w moczu porannym
 • Białko w moczu – ilośc.
 • Białko w moczu – jakoś.
 • Fosfor nieorganiczny
 • Glukoza + ketony (pasek)
 • Glukoza ilościowo
 • Kwas moczowy
 • Magnez
 • Mocznik

Bakteriologia

 • Antybiogram + MIC 10 antybiotyków
 • Antybiogram + MIC 20 antybityków
 • Mykogram
 • Badanie prawidłowości sterylizacji
 • Badanie skażenia powierzchni
 • Bad. skażenia powierzchni lub narzędzi - 1 wymaz
 • Biocenoza pochwy (czystość)
 • Posiew kału (bakterie+grzyby) z antybiogramem
 • Badanie kału do celów epidemicz. w kierunku Shigella-Salmonella
 • Posiew kału - E. coli krwotoczne
 • Posiew kału – Yersinia
 • Posiew krwi - tlenowy bez antybiogramu (próbka szpitalna)
 • Posiew płynu z jamy ciała - tlenowy bez antybiogramu (próbka szpitalna)
 • Posiew płynu z jamy ciała - tlenowy z antybiogramem (próbka szpitalna)
 • Posiew ropy - tlenowy bez antybiogramu (próbka szpitalna)
 • Posiew ropy - tlenowy z antybiogramem (próbka ambulator)
 • Wymaz z rany, czyraka, drenu, wkłucia - tlenowy bez antybiogramu (próbka szpitalna)
 • Wymaz z rany, czyraka, drenu, wkłucia - tlenowy z antybiogramem (próbka ambulatoryjna)
 • Posiew punktatu - tlenowy bez antybiogramu (próbka szpitalna)
 • Posiew punktatu - tlenowy z antybiogramem (próbka ambulator.)
 • Posiew popłuczyn oskrzelowych - tlenowy bez antybiogramu
 • Posiew beztlenowy (wykrycie i ocena preparatu mikroskopowego bez określenia gatunku i MIC)
 • Posiew moczu (pozagrużliczy) z antybiogramem
 • Posiew nasienia z antybiogramem
 • Posiew plwociny (pozagruźliczy) z antybiogramem
 • Posiew PMR (płyn mózg.-rdzen.) z antybiogramem
 • PMR-szybki test aglutynacyjny
 • Toksyna Clostridium difficile A + B
 • Wymaz z worka spojówkowego + antybiogram
 • Wymaz z nosa + antybiogram
 • Wymaz z ucha + antybiogram

Pobierz wykaz badań

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11