Usługi komercyjne

Zapraszamy osoby prywatne, także nieuprawnione do świadczeń z środków publicznych oraz instytucje i firmy do zapoznania się z ofertą diagnostyczno - konsultacyjną oraz usługami medycznymi realizowanymi w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. w ramach usług komercyjnych.

 

Dodatkowe informacje o badaniach komercyjnych z zakresu:

 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Chirurgii Ogólnej
 • Dermatologii
 • Wenerologii
 • Rehabilitacji Leczniczej
 • Diagnostyki Laboratoryjnej
 • odpłatnych konsultacji lekarskich

uzyskają Państwo pod nr tel. 0 32 376 13 66 lub 0 32 277 61 00 wew. 221.

 

Informacje nt. odpłatnych usług z zakresu świadczeń opiekuńczo-leczniczych:

 • Opieki Długoterminowej
 • Opieki Krótkoterminowej

uzyskają Państwo pod numerem telefonu : + 48 603 306 702

 

Informacje nt. odpłatnych usług z zakresu:

 • Położnictwa i Ginekologii
 • Ginekologii Onkologicznej
 • Szkoły Rodzenia
 • Poradni dietetycznej

uzyskają Państwo pod numerem telefonu: + 48 783 918 103 lub +48 783 918 101.

 

Opłaty za usługi w systemie komercyjnym

Usługi zdrowotne świadczone na zasadach komercyjnych są wykonywane na podstawie dowodu zapłaty. Dokonując zapłaty należy zatrzymać dowód wniesienia zapłaty do okazania.

Można zapłacić:

 • gotówką lub kartą płatniczą
 • przelewem na konto bankowe
 • przekazem pocztowym

 

Pobierz cennik badań wykonywanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Pobierz cennik badań wykonywanych w pracowni Endoskopii

Pobierz cennik badań wykonywanych w pracowni EKG i EEG

Pobierz cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Pobierz cennik konsutacji i porad w Przychodni Wielospecjalistycznej

Pobierz cennik świadczeń dodatkowych

Pobierz cennik świadczeń wykonywanych w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Pobierz cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Pobierz cennik świadczeń wykonywanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pobierz cennik świadczeń wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Pobierz cennik świadczeń dla pacjentów nieubezpieczonych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej

Pobierz cennik usług Działu Centralnej Sterylizacji

Pobierz cennik z zakresu kriochirurgii oraz terapii promieniami UVA i UVB

Pobierz cennik opłat za przechowywanie zwłok

Pobierz cennik towarów sprzedawanych w Centrum Zaopatrzenia Medycznego

 

Świadczenia Płatne - Informacja

 Zabrze, ul. Zamkowa 4, parter

 Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 221

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11