Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej


Kierownik oddziału:

dr n. med. Bronisława Skrzep-Poloczek - specjalista rehabilitacji medycznej


Pielęgniarka oddziałowa

Teresa Frey

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach oddziału stacjonarnego świadczy usługi medyczne dla pacjentów po:

 • urazach narządu ruchu,
 • zabiegach operacyjnych typu
 • endoprotezoplastyka stawów
 • operacjach kręgosłupa
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych osób ze zwyrodnieniami kręgosłupa i stawów.

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalistę na początku pobytu. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane na bieżąco.

Zakres fizjoterapii obejmuje:

 • kinezyterapię - ćwiczenia z rehabilitantem: indywidualne, grupowe ćwiczenia na przyrządach;
 • zabiegi fizykalne-hydroterapia (masaże wirowe), elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne i interferencyjne, prądy TENS), ultradźwięki, krioterapia miejscowa, światło terapia, masaże lecznicze.

Ponadto prowadzone są praktyki śródroczne i wakacyjne dla Wydziału Fizjoterapii.

Skierowania na rehabilitację ogólnoustrojową na oddziale wystawia

 • lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym- po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.

Pacjenci, którym zależy na szybkim skorzystaniu ze świadczeń, mają możliwość wyboru oferty komercyjnej (odpłatnej)

Pobyt na oddziale

2-osobowe pokoje dla pacjentów. Każdy pokój posiada odbiornik TV. W oddziale znajdują się kącik dla chorych i odwiedzających- sala pobytu dziennego, lodówka oraz dostępem do Wi-Fi. Na bezpieczeństwem chorych przez całą dobę czuwają pielęgniarki. Zapewniony jest całodobowy dostęp do lekarza dyżurnego.

Staramy się, aby pacjenci korzystający z naszej opieki czuli się komfortowo, mieli możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z lekarzem i pielęgniarką. Zapewniamy pomoc fizjoterapeutów, psychologa, a akże dostęp do materiałów edukacyjnych. Pacjenci oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej.

Świadczenia medyczne realizowane są w ramach umowy z NFZ i odpłatnie. Informację o cenach znajdują się w zakładce cennik

Skierowanie na ogólnoustrojową rehabilitację leczniczą

 

Zespół pielęgniarski:

 • Frey Teresa
 • Galecka Dorota
 • Skrzypiec Klaudia
 • Tomczyk Teresa
 • Waligóra Agnieszka
 • Wrona Anna

 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

 Kierownik Oddziału: 32 277 64 24

 Pielęgniarka oddziałowa: 32 277 61 31

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11