Dr n. med Andrzej Tyczyński


Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej:

dr n. med. Andrzej Tyczyński

Dr n. med Andrzej Tyczyński praktycznie od urodzenia związany jest z Zabrzem. W Zabrzu uczęszczał do szkoły podstawowej, liceum, studia także podjął na zabrzańskim Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończył je z wyróżnieniem w 1973 roku.

Od 1973 do 1994 roku pracuje w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie zdobywa specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii ogólnej oraz stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy na temat odległych wyników leczenia operacyjnego chorych na raka płuc.

Znaczący wpływ na jego ukształtowanie jako lekarza wywarli tacy ludzie jak jego pierwszy szef prof. Stanisław Szyszko oraz drugi szef prof. Kazimierz Czyżewski.

W klinice prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie chirurgii oraz medycyny katastrof dla studentów IV i VI roku, a także w ramach kursów dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej oraz chirurgi urazowej i ortopedii.

Jest konsultantem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Klinice Neurologii, Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej oraz w Klinice Położnictwa i Rozrodczości w Zabrzu. 

Bardzo często konsultuje i udziela pomocy chorym po ciężkich wypadkach, którzy nie kwalifikują się do transportu i są leczeni w innych szpitalach.

Bierze udział w pracach kliniki w ramach rządowych i resortowych programów na tematy urazowe i onkologiczne.

Przez ostatnie sześć lat pracy w klinice jest zastępcą kierownika kliniki.

Cytat z opinii kierownika kliniki prof. dr hab. n.med. Kazimierza Czyżewskiego „Bardzo duże zaangażowanie w okresie 20 lat w pracę zawodową, z wysunięciem na plan pierwszy działalności diagnostyczno-leczniczej w chirurgii ogólnej pozwoliło Adiunktowi dr n.med. Andrzejowi Tyczyńskiemu na osiągnięcie zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie samodzielnego pracownika nauki".

W 1994 roku w wyniku wygrania konkursu zostaje ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Górniczego w Zabrzu (obecnie Szpitala Miejskiego).

Skupia wokół siebie liczną kadrę lekarzy a także pielęgniarek szkoląc i tworząc zespół chirurgiczny mogący podołać coraz wyższym wymogom wynikającym z szybkiego rozwoju medycyny. Poprzez szkolenia ich w wiodących ośrodkach w kraju jak i za granicą (Rzym, Bolonia) podnosi rangę oddziału wprowadzając nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze.

Przez wiele lat był konsultantem i nadal współpracuje z Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, prowadził też konsultacje w Klinice Ginekologii w Zabrzu (do końca jej istnienia).

Jest autorem 30 prac naukowych, które dotyczą zarówno chirurgii ogólnej, onkologicznej jak i traumatologii tułowia.

W 1998 r za pracę pt. „Leczenie żywieniowe w 1997r w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Górniczego w Zabrzu” przedstawioną na Konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Popowie zespół autorów otrzymał III nagrodę.

Za swe największe wyróżnienia uważa przyznany w 2013 roku w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013” a także wysoką ocenę na portalu „Znany Lekarz”. Bezcennym wyróżnieniem jest także przyznanie przez Śląską Izbę Lekarską złotej odznaki „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”.

W przeszłości był wiceprzewodniczącym zabrzańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a obecnie jest członkiem zarządu Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Poświęca wiele czasu pracy społecznej. Jest wielokrotnie wybieranym delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy i od kilku kadencji powoływany jest do grona sędziów Okręgowego Sadu Lekarskiego. Uczestniczył także wielokrotnie, w tym także jako przewodniczący, w pracach komisji konkursowych na stanowisko ordynatora. W kwietniu 2013 r został wybrany na Przewodniczącego Delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej w Zabrzu.

Swój wolny czas poświęca na pływanie i spacery, podczas których obserwuje przyrodę, spostrzeżeniami próbując podzielić się z innymi (http://wwwbedrift.pl/portfolio/andrzej-tyczy-ski/) , a także opiekując się swoimi psami oraz uprawiając przydomowy ogródek.