Oddział Chirurgii Ogólnej


Kierownik oddziału:

dr n. med. Andrzej Tyczyński

Przeczytaj więcej...


Pielęgniarka oddziałowa:

Ewa Siedlecka

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

 

Oddział, który przez okres ostatnich lat jako jedyny w Zabrzu pełnił stały ostry dyżur chirurgiczny, zdobył olbrzymie doświadczenie w leczeniu chorych z ostrymi schorzeniami wymagającymi postępowania chirurgicznego. Już ojciec medycyny Hipokrates mawiał „ kto chce być chirurgiem, niech idzie na wojnę”. Ten nadal aktualny aforyzm wskazuje na potrzebę stałego i bezpośredniego kontaktu z chorym człowiekiem o każdej porze dnia i nocy, aby móc mówić o doświadczeniu i umiejętnościach w leczeniu ostrych schorzeń chirurgicznych. Nie jest możliwym nauczyć się chirurgii bez kontaktu z chorym, bowiem jak brzmi inny niezmiernie trafny aforyzm „podręczniki i atlasy chirurgiczne nie krwawią”!

Doświadczenie zdobyte przez chirurgów Szpitala Miejskiego w Zabrzu pozwala z całą pewnością przyjąć, że pacjent trafiający do tego oddziału napotka na swej drodze chirurga, który nie straci głowy, gdy w toku operacji pojawią się nieprzewidziane komplikacje , chirurga który będzie w stanie błyskawicznie mobilizować całą swoją wiedzę i energię oraz działać przytomnie i sprawnie.

Gwałtowny rozwój chirurgii spowodował konieczność stałego zdobywania nowych umiejętności zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki. Polityka szpitala współfinansowania kursów i szkoleń owocuje zdobywaniem przez te profesje coraz to nowych certyfikatów umiejętności nie tylko w ośrodkach krajowych ale także w zagranicznych. Wielu chirurgów ukończyło kursy laparoskopii, endoskopii przewodu pokarmowego oraz badań USG i w tym zakresie posiadają już znaczące doświadczenie. Wykonują między innymi endoskopię dróg żółciowych i trzustkowych (ECPW) często z ich protezowaniem.

Ośmiu lekarzy jest specjalistami chirurgii ogólnej, a troje w trakcie szkolenia specjalistycznego. Dwóch lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych, zaś czworo jest w trakcie opracowywania materiału do rozprawy doktorskiej.

Spośród pielęgniarek siedem posiada wykształcenie wyższe w tym trzy z tytułem magistra. Jedna jest w trakcie studiów magisterskich, dwóch ratowników medycznych oraz jeden opiekun medyczny również jest w trakcie studiów pielęgniarskich Większość pielęgniarek korzysta także z pomocy Szpitala w podwyższaniu swojego wykształcenia szkoląc się na różnych kursach. Swoją wiedzą dzielą się publikując artykuły w Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Biorą także udział w spotkaniach grupy wsparcia dla pacjentów ze stomią (tzw. sztucznym odbytem), gdzie wspólnie z psychologiem, seksuologiem i rehabilitantem służą radą i pomocą zarówno tym pacjentom jak i ich rodzinom. Pięć pielęgniarek ma specjalizację, dwie są w trakcie specjalizacji.

W oddziale leczonych jest corocznie do półtora tysiąca chorych wymagających rozmaitych, mniej lub bardziej skomplikowanych badań diagnostycznych i przeprowadzenia operacji o różnym stopniu trudności. Warunki ostrego dyżuru wymusiły na pracownikach podejmowanie trafnych decyzji szybko, bez zbędnego przedłużania diagnostyki oraz uodporniły ich na stres a także wyrobiły w nich gotowość na walkę z najróżniejszymi przeciwnościami.

W Oddziale leczy się praktycznie wszystkich chorych wymagających operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym także chorych z chorobami onkologicznymi.

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji naszych pacjentów są choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, choroby trzustki, żołądka i jelit, przepukliny, choroby tarczycy i piersi oraz przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych,

Zespół lekarzy i pielęgniarek posiada bogate doświadczenie, a wyniki leczenia są stale porównywane z wynikami wiodących ośrodków w Polsce celem utrzymania możliwie najwyższego poziomu świadczeń.

Oddany do użytku w 2010 r Blok Operacyjny z czterema salami operacyjnymi oraz zapleczem umożliwiającym przygotowanie pacjenta do operacji oraz jego obserwację w okresie pooperacyjnym jak również Dział Centralnej Sterylizacji działający w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego pozwalają na planowanie i przeprowadzanie niejednokrotnie bardzo skomplikowanych operacji.

Oddział nie prowadzi żadnych badań klinicznych i nie wprowadza żadnych nowych, „modnych” a nie sprawdzonych na dużym materiale klinicznych metod leczenia. Stosowane są zarówno sposoby leczenia zachowawczego jak i operacyjnego metodami sprawdzonymi w wieloośrodkowych badaniach i według ogólnie przyjętych standardów. Zasadą przyjętą w oddziale jest wykonywanie wszystkich procedur zgodnie z zasadami sztuki medycznej i najlepiej jak to tylko możliwe. Zgodnie z realizowanym od 2012 r programem „Szpital bez bólu” staramy się zapewnić naszym pacjentom możliwie najlepszą kontrolę bólu oraz przyjazne warunki hospitalizacji.

Niezmiernie ważnym jest fakt, iż pacjenci po leczeniu w oddziale mogą kontynuować dotychczasowe leczenie w przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej, w której pracują lekarze zatrudnieni w oddziale.

Leczenie w Oddziale Chirurgii Ogólnej jak i w przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Możliwa jest także hospitalizacja i świadczenia w ramach usług komercyjnych.

 

Najczęściej wykonywane zabiegi operacyjne w Oddziale:

 

Cholecystektomia czyli wycięcie pęcherzyka żółciowego

Operację wykonuje się najczęściej sposobem laparoskopowym, który jest uznawany za „złoty standard” w leczeniu chorób pęcherzyka żółciowego. Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym i polega na usunięciu pęcherzyka żółciowego przez wprowadzone do jamy brzusznej za pomocą cienkich rurek (trokarów) narzędzia chirurgiczne pod kontrolą wprowadzonej przez trokar kamery wizyjnej. Całość operacji obserwuje się na ekranie monitora a po operacji pozostają trzy lub cztery drobne rany w powłokach brzusznych wymagające zaszycia. Nie zawsze udaje się przeprowadzić operację sposobem laparoskopowym, wówczas pęcherzyk wycina się metodą otwartą czyli poprzez klasyczne otwarcie jamy brzusznej.

Operacje przepuklin brzusznych (pachwinowe, pępkowe, pooperacyjne itp)

Operacje przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym albo przewodowym do kanału kręgowego oraz rzadko w znieczuleniu ogólnym. Większość przepuklin zaopatrujemy wszywając siatkę z materiału syntetycznego. Jedynie małe przepukliny w obrębie kresy białej zaszywamy bez wszczepiania siatki.

Operacje tarczycy

Wskazaniem do operacji tarczycy są jej choroby, które w ocenie endokrynologa nie poddają się leczeniu zachowawczemu i z tego powodu wymagają usunięcia części lub całej tarczycy. Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Wycina się w zależności od wskazań część lub całą tarczycę zachowując gruczoły przytarczyczne oraz zważając by nie uszkodzić nerwów krtaniowych. Delikatne operowanie oraz dokładna kontrola krwawienia pozwala zaszyć ranę operacyjną w większości wypadków bez pozostawiania drenu w jej obrębie co wyraźnie wpływa na komfort w przebiegu pooperacyjnym i wynik kosmetyczny.

Wycięcie guzów piersi

Operacje wykonuje się głównie z powodu ryzyka raka piersi w stwierdzonym guzie. Operację przeprowadza się w dożylnym krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Zabieg polega na usunięciu całego guza wraz z otaczającą go zdrową tkanką i przeprowadzenie badania histopatologicznego. W przypadku rozpoznania raka, po wcześniejszym ustaleniu planu leczenia z onkologiem, dokonuje się resekcji oszczędzającej pierś połączonej z usunięciem węzłów chłonnych a następnie przekazuje się chorą do dalszego leczenia onkologicznego.

Appendektomia czyli wycięcie wyrostka robaczkowego

Operacja wykonywana w trybie ostrym u chorych z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego lub w trybie planowym w przypadkach przebytego ostrego zapalenia, po którym utrzymują się dolegliwości względnie istnieje podejrzenie procesu rozrostowego w jego obrębie. Z reguły operację przeprowadza się w znieczuleniu przewodowym do kanału kręgowego, rzadziej w znieczuleniu ogólnym. O ile w przypadku cholecystektomii laparoskopia jest niekwestionowaną pierwszoplanową procedurą o tyle w przypadku appendektomii wieloośrodkowe opracowania nie są już tak jednoznaczne. Stąd w naszym oddziale preferowana jest metoda otwarta appendektomii chociaż wykonywana jest także metodą laparoskopową. 

 

Zespół lekarski:

 • Mariusz Deska
 • Tomasz Klimkiewicz
 • Stanisław Kolczyński
 • Marian Marszołek
 • Joanna Moczygemba
 • Michał Morawski
 • Włodzimierz Piaszczyński
 • Joanna Polczyk
 • Szczepan Tyczyński
 • Marcin Werbowski

 

Zespół pielęgniarski:

 • Katarzyna Buc
 • Halina Dymarczyk
 • Jolanta Grochulska
 • Joanna Hofman
 • Danuta Iwaniak
 • Marzena Kujawiak
 • Bożena Lis
 • Izabela Łaskarzewska
 • Jolanta Mączka
 • Barbara Mlecz
 • Mariola Ochman
 • Karina Olszewska
 • Angelika Pindel
 • Beata Safader
 • Sylwia Siemionko
 • Radosław Sudy
 • Justyna Zubel

 

Opiekunowie medyczni:

 • Sonia Kajzer
 • Ewa Wojnowska-Rudzińska

 

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

 Zabrze, ul. Zamkowa 4, II piętro

 Sekretariat: 32 277 61 57

 Ordynator: 32 277 61 56

 Pielęgniarka oddziałowa: 32 277 64 18

 Dyżurka Lekarska: 32 277 61 58

 Dyżurka Pielęgniarska: 32 277 61 59

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11