Historia

Kalendarium Szpitala

  • 4 grudnia 1961 roku nastąpiło otwarcie Szpitala Górniczego w Zabrzu – Biskupicach,
  • 15 września 1998 roku Szpital zyskuje osobowość prawną i staje się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Rejonowym w Zabrzu,
  • 1 kwietnia 2003 roku w wyniku połączenia SPZOZ Szpitala Rejonowego z Szpitalem Miejskim Nr 1 w Zabrzu utworzony zostaje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu,
  • 1 maja 2005 roku po procesie likwidacji zespolonego szpitala powołano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Zabrzu,
  • 5 września 2008 aktem notarialnym ustanowiono Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., który działalność leczniczą rozpoczął 1 listopada 2009 roku.

 

 

Kronika Szpitala

 

2012

2013

2014

2015

2016

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11