Brakowanie dokumentacji

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o zawiadamia osoby, które były pacjentami lub osoby upoważnione mogą się zgłaszać po odbiór oryginałów dokumentacji medycznej.

 

Dotyczy:

1. Zlikwidowanego Szpitala Górniczego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4:

Historie choroby pacjentów w okresie:

od 01.01.1999r do 31.12.1999r

 

Historie choroby- zgony pacjentów w okresie:

od 01.01.1989r do 31.12.1989r

 

2. Zlikwidowanego Szpitala Miejskiego Nr 1 w Zabrzu ul. Wyciska 1 oraz  Szpitala C. Skłodowskiej Wyciska 1

Oddział Okulistyczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Oddział Chirurgii Ogólnej, III Oddział Chorób Wewnętrznych, I Przyjęć

Historie choroby pacjentów w okresie:

od 01.01.1999r do 31.12.1999r

 

Historie choroby- zgony pacjentów w okresie:

od 01.01.1986r do 31.12.1989r

 

Dotyczy:

3. Zlikwidowanego Szpitala w Zabrzu ul. Janika 18

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Historie choroby pacjentów w okresie:

od 01.01.1997r do 31.12.1997r

 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP.  Z O.O., UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE  DO DNIA 11.05.2020r. PO W/W DACIE DOKUMENTACJA ULEGNIE ZNISZCZENIU.

 

Brakowanie dokumentacji

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11