Cennik usług

Cennik usług z zakresu medycyny pracy 

L.p. Nazwa badania Cena netto VAT Cena brutto
1 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy     50,00 zł  ZW      50,00 zł
2 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej     70,00 zł  ZW      70,00 zł
3 Badanie kontrole po zwolnieniach lekarskich     45,00 zł  ZW      45,00 zł
4 Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wpis do książeczki sanitarnej     50,00 zł  ZW      50,00 zł
5 Wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej)     30,00 zł  ZW      30,00 zł
6 Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych + wpis do książeczki sanitarnej (pracowniczej)     90,00 zł  ZW      90,00 zł
7 Duplikat orzeczenia o zdolności do pracy     20,00 zł  ZW      20,00 zł
8 Badanie okulistyczne     50,00 zł  ZW      50,00 zł
9 Badanie psychologiczne pracowników zatrudnionych na wysokości, operatorów sprzętu budowlanego i drogowego, wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych     40,00 zł  ZW      40,00 zł
10 Badanie psychologiczne pracowników ochrony     95,00 zł  ZW      95,00 zł
11 Badanie psychologiczne kuratorów sądowych, strażników miejskich, kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, syndyka   125,00 zł  ZW    125,00 zł
12 Badania psychologiczne osób zajmujących stanowiska górnicze lub związane z pracą w podziemnych zakładach górniczych     60,00 zł  ZW      60,00 zł
13 Badanie neurologiczne     45,00 zł  ZW      45,00 zł
14 Badanie laryngologiczne     45,00 zł  ZW      45,00 zł
15 Morfologia 18-parametrowa - z żyły        6,00 zł  ZW         6,00 zł
16 OB z żyły        4,00 zł  ZW         4,00 zł
17 Retikulocyty manualnie        7,00 zł  ZW         7,00 zł
18 Rozmaz krwi obwodowej     12,00 zł  ZW      12,00 zł
19 Alloprzeciwciała (Odcz. Coombsa)     30,00 zł  ZW      30,00 zł
20 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)        8,00 zł  ZW         8,00 zł
21 Wskaźnik protrombiny + INR        8,00 zł  ZW         8,00 zł
22 Fibrynogen     10,00 zł  ZW      10,00 zł
23 D-Dimery ilościowo (czułość > 150 ngFEU/ml)     35,00 zł  ZW      35,00 zł
24 ALAT        5,00 zł  ZW         5,00 zł
25 Albumina        5,00 zł  ZW         5,00 zł
26 Amylaza        6,00 zł  ZW         6,00 zł
27 ASPAT        5,00 zł  ZW         5,00 zł
28 Białko całkowite        5,00 zł  ZW         5,00 zł
29 Bilirubina całkowita        5,00 zł  ZW         5,00 zł
30 Cholesterol całkowity        5,00 zł  ZW         5,00 zł
31 Cholesterol HDL bezpośrednio        6,00 zł  ZW         6,00 zł
32 Cholesterol LDL bezpośrednio        6,00 zł  ZW         6,00 zł
33 CRP ilościowo     12,00 zł  ZW      12,00 zł
34 Elektrolity (NaKCl)     15,00 zł  ZW      15,00 zł
35 Fosfataza alkaliczna        5,00 zł  ZW         5,00 zł
36 Fosfor nieorganiczny        5,00 zł  ZW         5,00 zł
37 GGTP (gammaGT)        6,00 zł  ZW         6,00 zł
38 Glukoza        5,00 zł  ZW         5,00 zł
39 Kinaza kreatynin. (CPK-NAC)        9,00 zł  ZW         9,00 zł
40 Kinaza kreatyn.-MB (aktywn.)        9,00 zł  ZW         9,00 zł
41 Kreatynina        5,00 zł  ZW         5,00 zł
42 Kwas moczowy        5,00 zł  ZW         5,00 zł
43 Magnez        5,00 zł  ZW         5,00 zł
44 Mocznik        5,00 zł  ZW         5,00 zł
45 Potas        9,00 zł  ZW         9,00 zł
46 Seromukoid     18,00 zł  ZW      18,00 zł
47 Sód        9,00 zł  ZW         9,00 zł
48 Trójglicerydy        5,00 zł  ZW         5,00 zł
49 UIBC        7,00 zł  ZW         7,00 zł
50 USR/RPR–odczyn kiłowy        6,00 zł  ZW         6,00 zł
51 Wapń całkowity        5,00 zł  ZW         5,00 zł
52 Żelazo        5,00 zł  ZW         5,00 zł
53 WZW typu B:antygen HBs     15,00 zł  ZW      15,00 zł
54 Etanol w surowicy     30,00 zł  ZW      30,00 zł
55 Mocz- badanie ogólne+osad        9,00 zł  ZW         9,00 zł
56 Kał na pasożyty     10,00 zł  ZW      10,00 zł
57 RTG klatka piersiowa p-a z opisem     42,00 zł  ZW      42,00 zł
58 EKG     20,00 zł  ZW      20,00 zł
59 Opis EKG        5,00 zł  ZW         5,00 zł
60 Spirometria     35,00 zł  ZW      35,00 zł
61 Audiogram     30,00 zł  ZW      30,00 zł
62 Badania kierowców kat. A,B,C,D w ramach medycyny pracy   200,00 zł ZW   200,00 zł
63 Badania kierowców kat. A,B,C,D ubiegajacych się o prawo jazdy   162,60 zł 23%   200,00 zł
64 Badanie okulistyczne kierowców w ramach medycyny pracy     50,00 zł ZW     50,00 zł
65 Badanie okulistyczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     40,65 zł 23%     50,00 zł
66 Badanie psychologiczne kierowców w ramach medycyny pracy   150,00 zł ZW   150,00 zł
67 Badanie psychologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy   121,95 zł 23%   150,00 zł
68 Badanie neurologiczne kierowców w ramach medycyny pracy     45,00 zł ZW     45,00 zł
69 Badanie neurologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     36,59 zł 23%     45,00 zł
70 Badanie laryngologiczne kierowców w ramach medycyny pracy     45,00 zł ZW     45,00 zł
71 Badanie laryngologiczne kierowców ubiegajacych się o prawo jazdy     36,59 zł 23%     45,00 zł
72 Udział w komisji bhp, przegląd stanowisk pracy (godz.i każdą następną rozpoczętą godzinę)     81,30 zł 23%   100,00 zł
73 Koszt dojazdu do klienta za 1 km        0,84 zł 23%        1,03 zł
74 Przeciw ciała anty HCV     30,00 zł  ZW      30,00 zł
75 Przeciw ciała anty HBs     30,00 zł  ZW      30,00 zł
76 Wymaz z nosa     25,00 zł  ZW      25,00 zł
77 Wymaz z gardła     25,00 zł  ZW      25,00 zł

 

Pobierz cennik usług z zakresu medycyny pracy

 

 

Szpital Miejski w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
Sekretariat: 32 277 61 00 wew. 102, fax.: 32 271 73 11