Misja Szpitala Miejskiego w Zabrzu

„Sumienność, Skuteczność, Satysfakcja”

 

Sumienność - należy przez to rozumieć:

 1. nastawienie na potrzeby pacjenta
 2. stosowanie sprawdzonych metod terapeutycznych
 3. ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny
 4. wykonywanie wszystkich czynności służbowych z należytą starannością
 5. ustawiczne samodoskonalenie
 6. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad moralnych i norm społecznych

Skuteczność - należy przez to rozumieć:

 1. nowoczesne metody zarządzania i leczenia
 2. diagnostyka w oparciu o współczesne dostępne technologie
 3. wiedza i doświadczenie fachowego personelu
 4. kreowanie zachowań prozdrowotnych

Satysfakcja - należy przez to rozumieć:

 1. profesjonalizm personelu
 2. uzyskiwanie zamierzonych efektów
 3. zaspakajanie potrzeb i oczekiwań pacjentów
 4. życzliwość i przyjazna atmosfera