Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

_______________________________________________________________________________________________________________

Nazwa Projektu:
Zarządzanie energią w budynkach Szpitala Miejskiego w Zabrzu
Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
07 MAJA 2013r.
Wartość dofinansowania:
1 452 358,80 zł
Wartość inwestycji:
4 916 610,91 zł
Finansowe zakończenie programu :
31 MAJA 2014 r.
Opis przedsięwzięcia :

Projekt zakłada termomodernizację dwóch budynków Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. W obiekcie zaplanowano następujący zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja układu c.w.u (zastosowanie układu solarnego), wymiana źródła ciepła poprzez zastosowanie kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o